తలంటు

ఒబ్బిని
9849558842

గీకిన ఐస్‌ మీద రంగు నీళ్ళు పోసి
పుల్లతో ఐస్‌ ఫ్రూట్‌ అమ్మిన
తోపుడు బళ్ళు కూడా కనబడడం లేదు
ఓ గుప్పెడు మంచు గడ్డని కరిగించి
దోసిట్లో మంచినీళ్లలా తాగుదామనుకుంటే

ఎగసిపడే రుద్రజ్వాలలు తలంటుతున్నాయి !
ఒక్కో బాంబు ఒక్కో భాషని, ఒక్కో భావాన్ని
ఒక్కో జన సమూహాన్ని ఖననం చేస్తుంది!
క్షీర సాగర మధనంలో అదనపు విలువ అమృతమై కూర్చుంది
నర మేధ యుద్ధ వేదంగా అమలవుతుంది !

దేశాల రహదారులన్నీ రక్షా బంధనాల కోసం,
తాయెత్తుల కోసం ఒకటే పరుగు !
కవీ నిన్నెవరూ పెళ్లాడ్డం లేదు
రహదారి పక్క నిలువు బండ రాయి మీద
అడ్డగా కొలువైన బండ రాయి
అడవి నుంచి ఓ స్త్రీ తల మీద
కట్టెల మోపుతో వస్తున్నట్టు అనిపించిందని నీవు చెప్పినా
ఉదయానికి ఓ మల్లె మొగ్గ విడినా
కాలుష్యాన్ని ఖాతరు చేయనక్కర్లేదనీ నీవు చెప్పినా -
ఈ నగరం గడ్డ కట్టిన కాశ్మీర్‌ దాల్‌ సరస్సు అని
పాలపొంగు లక్ష్మి వెంట పరుగెడుతున్నారు యువజనం అని,
కుక్కలు లేని వీధులుంటాయా అని అంటున్నావని
కయ్యాలమారి కాదు కవి, గాయాల మర్రి కవి,
కవిత్వం ఓ ముడి ఖనిజం అని అంటున్నావని -
కవీ నిన్నెవరూ పెళ్లాడ్డం లేదు !

'పుట్టినప్పుడూ యుద్ధమే పెరిగినప్పుడూ సంగ్రామమే
పాటుబడ్డప్పుడూ పోరే
విశ్రాంతి కోరుకునే సమయంలో కూడా
నిరంతర యుద్ధగాన ప్రదర్శనలే' అన్న
జ్నాపకాలే గదా తలలో గూడు కట్టుకుంటున్నాయి!
కవీ నిన్నెవరూ పెళ్లాడ్డం లేదు!
అర్జెంట్‌ ఆపరేషన్‌ సమయాల్లో
అవయవాలని ఆసుపత్రుల్లో అందజేయడానికి
ఏర్పడ్డ గ్రీన్‌ చానెల్స్‌ నడవల నడకలని
నడవడానికి ఎవరూ ముందుకు రావడం లేదు
కవీ నిన్నెవరూ పెళ్లాడ్డం లేదు!