రోడ్డు స్వగతం

గరికపాటి మణీందర్‌
99483 26270


పగలంతా ఒళ్ళు హూనమయ్యేలా
ఒకటే రద్దీ తొడతొక్కిడి
ఏ అర్ధ్రరాత్రో కాసింత కునుకు పడదామంటే
ఎడతెరిపిలేని మంచువాన
తారును కంకర రాళ్ళను గడ్డకట్టించే
జీరో డిగ్రీ చలి.
రాత్రిని చలి నిద్రపుచ్చుతుందో
చలిని రాత్రి బతిమాలుతుందో
సందిగ్ధావస్థ.
పేవ్‌ మెంట్లపై
గుడి మెట్లపై
సజీవమైన మంచు శిల్పాలు
దేహపత్రాన్ని కొరుక్కు తింటున్న
చలి కీటకం
నన్ను కాసేపు ఏకాంతంగా ఉంచండి.
నెలవంక వెలుగులో నిలువెల్లా అభ్యంగనమాచరించాలని ఉంది.
నిద్రకళ్ళను నింగికి తగిలించి
ఊరి పొలిమేరలదాక పోయి
గన్నేరు పూల పరిమళాన్ని గుండెనిండా
ఆఘ్రాణించాలని ఉంది.
సంధ్య సూర్యుడు పోతూ పోతూ
కిరణాల సూదులతో  దేహాన్నంతా చీకటి పచ్చబొట్టుతో
నింపి వెళ్ళాడు.
మీకు చేతులెత్తి మొక్కుతాను
తప్పతాగిన కైపులో నా దేహాన్నంతా రక్తంతో నింపకండి.
రేపు వాళ్ల రక్తపుష్పాలు నన్ను పలురకాలుగా నిందిస్తూ
దుమ్మెత్తి పోస్తుంటే నేనేమి జవాబివ్వలేను.
అపరాధిగా తలవంచుకొని నిలబడటం తప్ప ???