కొక్కెం తిరగబడింది!

డాక్టర్‌ పళని
99123 43804

మొత్తం మసగ్గా ఉంది
లిప్త కాలంలో వేయి మెరుపులు మెరిసిన చప్పుడు
కాలం నీళ్లపై కదులుతున్నట్లు అనెండింగ్‌ ప్రాసెస్‌

గుండెను గమనిస్తూ ఎక్స్‌ రే చూపులు
బట్టలున్న బతుకు బిత్తల కనిపిస్తోంది
గొంగట్లో తినే బువ్వ వెంట్రుకలేరుకుంటోంది

అద్దం అస్పష్టంగా ఉంది
ఆలోచనలు కాలుతున్న చిటపటలు
సంస్కారాల ఆర్తనాదాలు
సిరాలన్నీ సమ్మెలో ఉన్నాయి
ముసుగేసి ముద్దులు పెడుతుంటే
లోపల బూచోడు ఒకటే వేధిస్తున్నాడు

నాతో మొదలు కాని తప్పుల చిట్టా
సిగ్గూ ఎగ్గూ లేని నిజాల కుప్పలు
అద్దానికి అడ్డంగా పంచపాండవులూ మంచం కోళ్ళు

నాన్చుడు మూలుగులు, నవ్వుల తూకాలు
అంతే తెలియని కృష్ణబిలాలు
అద్దంలో చూస్తే ఉక్కిరిబిక్కిరిగా ఉంది

సెల్ఫ్‌ సర్వేలో తప్పని ఓటమి
ఆట మిడిల్‌ డ్రాప్‌ అవుతుందా?
అద్దం అడ్డంగా తలూపుతోంది

కొక్కెం తిరగబడి నిలబడింది
గోచీ కూడా లాగేసింది, బేషరమ్‌
అద్దం స్పష్టంగా ఉంది!