ఒక వాన సంగీతం

శిఖా ఆకాశ్‌
93815 22247

ముసురులోంచి లోకమంతా
చలి చలిగా మొదలవుతుంది
వెచ్చ వెచ్చని ఒక ప్రపంచం కోసం
ఒక ఆలోచన మెదడు కొసన
నిప్పురవ్వై రగులుకుంటుంది
బయట వాన- లోన కూడా ... వెచ్చని వాన!
మసక మసక మబ్బుల్లోంచి
హఠాత్తుగా సూర్యుడు పొడుచుకొచ్చినట్టు
నాలోన ఒక మొగ్గ మెలమెల్లగా పువ్వవుతుంది
అందరి చలిని దూరం చేసే
ఒక నులివెచ్చని కవితా దుప్పటి తయారవుతుంది
చినుకుల మొగ్గలు మట్టిలోంచి పూలై లేస్తాయి
ఆ పరిమళంలో బాల్యం చిందులేస్తుంది
వాగులు వంకలకు దారెవరు చూపాలి?

బాల్యానికి అల్లరి ఎవరు నేర్పాలి?
వాటి సందడి అంతా ఇంతా కాదు
వాటి అందం ఇది అని నిర్వచించేదీ కాదు
కొలతల కందని మనసంత ఆనందం!

ఎప్పుడొస్తుందో.. ఎలా వస్తుందో.. ఎటు పోతుందో..
ఇట్టా వచ్చి అట్టా ఎక్కడకో జరజర
మేఘం ఒలింపిక్‌ రన్‌ చేస్తుంది
దానివేగం పసికట్టలేనిది.
ఒక్కో చినుకూ తీగ మీద
నాజూగ్గా క్యాట్‌ వాక్‌ చేస్తుంటే
ఆ అందం ఎంతగా మెరుస్తుందో..!
సముద్రమెంతగా శంఖువూదుతుంది
గాలి మరింతగా ఫ్లూట్‌ వాయిస్తుంది.
చెట్లు ఎంతగానో సాధనతో కోరస్‌ పాడతాయి
తడిచిన పిట్టలు మునగడ దీసుకుని
పియానో మెట్ల మీద మెల్లమెల్లగా నాట్యం చేస్తాయి.
పిల్లలెంతగా పరవశగీతాలు ఆలపిస్తారో..
గుట్టు చప్పుడుగా వచ్చి
దండెం మీద ఆరేసిన బట్టలన్నింటినీ
ఇట్టే తడిపేస్తుంది
మనల్ని బాల్యంలోకి లాక్కొచ్చి మరీ
ముంచేస్తుంది!
మూలనెక్కడో దాక్కున్న
నల్లని వాన మొగ్గలేవో విచ్చుకొని
మనల్ని తడవనీయకుండా
తోడు వస్తాయి
టపటపా రెక్కలు కొట్టుకుంటున్న
చెట్లని రెపరెపల జండాలై ఎగురుతాయి
మృదువుగా ఒక ఆకుపచ్చని కలల పరిచయం
కలాలకు బహుమతిగా ఇస్తుంది.
వెచ్చని తేనె టీకి ఆర్డర్‌ జారీ చేస్తుంది!

ప్రతి ఇంట తొలకరి ఒక
సంతోష సరిగమల సవ్వడి అయ్యి
ఎక్కడి వారిని అక్కడే ఖైదు చేసి
కాలక్షేపం బఠానీల
మానవ సంబంధాల రాగాలాపన చేస్తుంది!