కంచెలు దాటుకుంటూ...

కవిత

- శ్రీ వశిష్ట సోమేపల్లి - 9966460536

కంచె తెగింది

వికసిస్తున్న సామ్యవాద సంకేతం కాదిది

కొండల్లో..అడవంచున..దూరంగా వున్న

పోడు మనుషులను కబళిస్తున్న పెట్టుబడి సామ్రాజ్యం

పాపం వాళ్ళకేం తెలుసని

పాదు తీసి దుంపల్ని గుప్పెట్లోకి తీసుకోవటం

పోడుతో పంటని పండించటం తప్ప

అమ్మని కౌగిలించుకున్నట్టు కొండను వాటేసుకుని పడుకునే గిరిపుత్రులు వాళ్ళు

నిన్నూ నన్నూ కూడా

ఓ చెట్టునో పుట్టనో పలకరించినట్టు ఆత్మీయంగా హత్తుకునే నిజమైన మనుషులు

 

అసలు వాళ్ళకేం తెలుసు ఈ వాదాలు..

తెలిసిందల్లా ఒక్కటే

చెమటతో కడుపు

ప్రేమతో మనసుని నింపుకునే మార్గాలే

అమ్మకడుపులో ఉన్నది మట్టిగడ్డ కాదు ఖనిజపు దిబ్బంటూ

విరిగిన కర్రలు వీపుపై పొమ్మని రాస్తుంటే ఎక్కడికని పోతారు

సొంత తల్లి ఒడిలోనే కంబారీలయ్యారు..

అయినా అడవి ఆత్మీయత గాలులు పీలుస్తున్నామనే ఆశతో వెలుగే మిణుగురులు

వేర్ల గుప్పెట్లోని మట్టి ముద్ద ఎప్పుడన్నా లావా చిమ్మిందా?

వేళ్ళు గొంతుల్ని నలిపేస్తుంటే నిప్పు కణికల్లానే చెట్లలో కారతారు

అందుకే

చేను గట్టున అస్తమించిన సూర్యుడు అడవిలో ఉదయిస్తాడు

మరో తెల్లవారు ఝామున తెగిన పట్టాలై ఎదురొస్తాడు

గుండెను గుద్ది రక్తాన్ని చిమ్మించే రాయి ఇప్పుడు నిప్పును రాజేస్తుంది

రాయిని రాయి తాకినట్టు

గుండె బండయ్యిందని విసిరే చేతికి చెప్పకు

ఏ ఘనంలో ఏ గని ఉందోనని గుండె కోసి వెతుకుతారు

 

అణిచే కాళ్ళకు గుండెలు కార్చే ఎరుపే ఇష్టం

అదే అరుణం చొక్కాలై తిరిగితే

తుపాకీలు అడవిని దువ్వుతాయి

ఒక్కో రాయినీ తూటాలతో పగలకొట్టి నెత్తురు నేలకు రాస్తాయి

ఏదైతేనేం పేలు ఏరేశాం

అనుకుంటూ ఈ సారి దున్నటానికి

యంత్రాలు సిద్ధం చేసుకుంటాయా కృష్ణబిలాలు

మింగే నోళ్ళకు తెలీదు

ఓ తడికోసం ఎదురుచూస్తున్న ఎముకల విత్తులు

నేలింకించుకున్న రక్తాన్ని పీల్చుకుని మరో మొక్కగా అడవిలో కలుస్తాయని

తనలో మరో మొక్కని కలుపుకుని అరణ్యం అలై పోటెత్తుతుందని

 

అందుకే నరికేయాలి

ఇప్పుడు కాదు

రాళ్ళు తగలకముందే

కంచె తెగకముందే

అడవి గుండెలో తుపాకీ విత్తుగా మొలవకముందే

కబళిస్తున్న సామ్రాజ్యవాద వూసుల్ని నరికేయాలి

అణుస్తున్న ఫాసిస్టు ఆలోచనలను నరికేయాలి

 

చెట్టుకు పూసిన ఎండు మొలకల్లాంటి పిట్ట గూట్లో

ఫ్రీ కానుకలు పెట్టనవసరం లేదు

కొమ్మని కొట్టకుండా వుంటే చాలు

సామ్యానికి సామాన్యుడికి మధ్య కంచెలు దాటుకుంటూ వంతెన లేకపోతే

అడవి ఆకులు ఎర్రగానే మండేది

 

కొంచెం నీరు పోయాలి..

ఆకులపై జల్లితే సెగలే కక్కుతాయి

వేర్లని తడిపితే హరిత శోభితమౌతాయి