జనాశ్రయం

కవిత

- నిఖిలేశ్వర్‌ - 9177881201

రహదారులన్నీ
వచ్చి చేరే కూడలిలో
ఆ కాస్సేపు
అపరిచితులంతా ఆత్మీయులుగా
విశ్రాంతిగా వేచివున్న చోటే
తప్పిపోయిన వాళ్లు

ఇంటినుంచి పారిపోయిన వాళ్లు

దిక్కూదివాణంలేని అనాధబాలలు

లేచిపోయొచ్చిన జంటలు

స్థావరాలు -

వెతుకుతున్న రహస్య ప్రేమికులు

నిరాదరణ - నిర్లక్ష్యానికి గురై

దీనంగా దిక్కులు చూసే ముసలివాళ్లు

వికలాంగులు - నిరాశ్రయులు,

చేయితిరిగిన జేబుదొంగలు

బిచ్చమెత్తుకునే సోమరిగాళ్లు,

అక్కడే కనుమరుగైతే చాలు

సూట్‌కేసులు కాజేసే దొంగలు

దేశం నలుమూలల నుంచి

అప్‌న్‌డవున్‌గా పయనించేవాళ్లు

కలగలిపే ఆయాభాషల

లయ విన్యాసాల్లో

రాని రైళ్లకోసం

నిరీక్షించి నీరసించేవాళ్లు,

సకాలంలో చేరలేక

బండితప్పిన ప్రయాణికులు

ఇడ్లీ వడ చాయ్‌ కాఫీ అరుపులలో

కదిలే నిరంతర యాత్రికులకు

రైల్వేస్టేషన్‌ ఒక జనాశ్రయం !!