ఆశాదీపాలు

దారల విజయ కుమారి 9177192275

సామాజిక వర్గాలుగా
ఒకరి పైన ఒకరుండే
నిచ్చెన మెట్లకై నిక్కచ్చిగా నినదించి

రాకెట్‌ యుగంలోనూ
వర్ణాలు బరువును
భుజాలపై మోసుకుంటూ
రెండు గ్లాసుల పద్దతులతో
చెప్పులు చేతబట్టి నడుస్తున్న
బడుగుల జీవనాల
అడుగుల భారాలను చూసే
అక్షరాలకు ఆందోళనలు వచ్చారు

మనిషిగా
పరిమళించని తనాలను పూజిస్తూ
ఇంకా...స్వప్నాలలోనే ఉన్న
సమసమాజ భావనలకోసం
బాటలై..
నిమ్న జాతుల...బలవంతపు
ఏకాంతాలను..ఏకాకితనాలను
మైదానాల లోకి మళ్ళించే
మలుపులై
ఆదిమ సమాజంలో అయిపు లేకుండా
సమాజం చాపకిందకి
చప్పుడు చేయకుండా వచ్చి చేరిన
కులాలు...వర్గాలకు
కనువిప్పుల కధలై
పంచభూతాలకు లేని
వెలిని...వెట్టిని చూస్తూ
విస్తుపోతూ
తలకెత్తబడి తరతరాలుగా
మోస్తున్న..తక్కువతనాలను
తలెత్తి అడిగాయి అక్షరాలు

గూడెం గుడిసెలలో
గూళ్ళు కట్టుకొని
కిచకిచ లాడాయి అక్షరాలు
అగ్ర అమానుషాల..ఆగడాలు
గుట్టును గుప్పెడు
గుప్పుమనేలా విప్పేసి
బహుజనుల బలిమికోరి
వెలి వాడలలో
వెలుగులై విరబూసాయి
అణగారిన అనుభూతుల చుట్టూ అల్లుకుని..
ఆశాదీపాలుగా మారి
కునారిల్లిన వర్గాల కోసం
కూడగట్టే పాటైన అక్షరాలు
దగాపడిన గాయాల ఆనవాళ్ళు
దాచుకుని
మతం చీడకు మాడిమసైనా
మహొన్నత మానవత్వాన్ని
మళ్ళీ మళ్ళీ మోసులేయించే అక్షరాలు
ఎప్పుడూ అణగారిన వర్గాల పక్షమే