దిక్సూచి

కవిత

- చెళ్ళపిళ్ళ శ్యామల - 9949831146

అవును
యిప్పుడంతా నేనే!
బ్రహ్మాండమంతా నాదే!
గ్రహాలన్నీ యిపుడు
నా చుట్టూనే
తిరుగుతున్నాయి

నేనే అయస్కాంత శక్తిని!
అమూల్య వస్తువుని!
నేనే రాజు
నేనే మంత్రి
నా మాటే శాసనం
ఐదేళ్ళుగా నేను
ఒఠ్ఠిబండరాయినే
నేడు శిల్పాన్ని
నేతలు కాబోయే చేతులు మొక్కే
దేవుణ్ణి!
ఏ గుర్తింపు కార్డూ
అక్కర్లేకుండానే
నా కిపుడు
ఎంతో గుర్తింపు వచ్చింది!
నా ఎండిన పేగులు
నిమురుతూ.......
నా చుట్టూ.....
ఎన్నో చేతులు

నా ఆకలికి
ఒక్కసారిగా
విందు భోజనాల
ఆహ్వానాలు
ఎడారి నేలన
వడగండ్ల వాన
కురిసినట్లు
ఏనాడూ పిలుపుకి
నోచుకోని నా ముఖానికి
ఎన్నెన్నో పలకరింపులు

పధకాల పతకాలు
నా మెళ్ళో వేస్తూ....
వరాల ముత్యాలు
నా ముంగిట్లో పోస్తూ...
నా చుట్టూ
తిరుగుతున్న
దీపం పురుగులు

నా అడుగుల  కింద
చేతులు పెడుతూ
నా అవసరాలకు
సాయం పడుతూ
నన్ను తమ గూట్లోకి
లాక్కోవాలనుకుంటూ
నా చుట్టూ అల్లుకుంటున్న
సాలెగూళ్ళు!
వీటన్నిటినీ దాటుకుంటూ
నిర్భయంగా
నడచిపోతున్నాను
ప్రలోభాల పరదాల వెనుక
దాగిందేమిటో నాకు తెల్సు!
ఏ గట్టుకెళితే
తీరం చేరగలనో నాకు  తెల్సు
గెలుపుకు అస్త్రం
నా వద్దే ఉంది

నా చూపుడు వేలే
నాకు దిక్సూచి!