మనిషి లాంటి దేవుడు

కవిత

- అల్లూరి గౌరీ లక్ష్మి - 9948392357

కప్పుడు దేవుడిలాంటి మనుషులుండేవారు

సామాన్యులు దేవుడి స్థాయికి ఎదగాలనుకునేవారు

ఈ కలిలో కాలం తిరగబడింది, మనిషి దేవుడయ్యాడు

ఇప్పుడింక దేవుడే అతడిని అనుకరిస్తున్నాడు

 

పూర్తిగా మనిషిలా  మెలగాలని  తపిస్తున్నాడు

మానవుడి ఎత్తు జిత్తులన్నీ వంటబట్టించుకున్నాడు

లాభ నష్టాల లెక్కలు  పూర్తిగా నేర్చేసుకున్నాడు

వజ్రాల కిరీటం కోసం అక్రమ దీవెనలిస్తున్నాడు

వెండితొడుగుల కాశపడి మాఫియాకి వరాలిస్తున్నాడు

అమ్మవారితో చెప్పి పట్టుచీరల్ని మాయం చేస్తున్నాడు

గుడికట్టిస్తానంటే  మురిసి ఏసీబీ నుంచి రక్షిస్తున్నాడు

తన చుట్టూ జరిగే మోసాలు చూడనట్టు నిద్ర నటిస్తున్నాడు

 

భగవంతుడిప్పుడు అచ్చంగా మనిషిలా మారిపోయాడు

పీఠం పెద్దల్ని రప్పిస్తే పాపాలన్నీ మాఫీ అంటున్నాడు

క్విడ్‌ ప్రోకో ఆటలో చేరి నీకిది నాకది అని నవ్వుతున్నాడు

రాజకీయ యాగాలకి పొంగిపోయి ఏకగ్రీవంగా గెలిపిస్తున్నాడు

నేడు దేవుడు తననే నమ్మే భక్తులను విదిలించుకుంటున్నాడు

నిస్వార్ధంగా నడిచే వాళ్ళను నిర్దయగా శిక్షిస్తున్నాడు

స్వార్ధంతో  ప్రజల కడుపు కొట్టేవాళ్లను కనికరిస్తున్నాడు

సత్తె కాలపు సత్తెయ్యల్ని కష్టాల పాల్చేస్తున్నాడు

నిజాయితీగా నడిచేవాళ్ల నడ్డి విరుస్తున్నాడు

కబ్జాకోరుల్ని కరుణతో కోటేశ్వరుల్ని చేస్తున్నాడు

ఒకనాటి మనుజులకి దేవుడాదర్శంగా ఉండేవాడు

ఇప్పుడు దేవుడు మనిషి ఎత్తుకి చేరుకున్నాడు

ఇద్దరూ చెట్టాపట్టాలేసుకుని ఈ నేలనేలుతున్నారు