అంతర్యానం

   కిరణ్‌ కవిత్వం చాలా చక్కటి చిక్కదనమున్న రూపం. ఎక్కడా పట్టుకోల్పోడు. వస్తు రూపాల మధ్య చక్కటి బ్యాలన్స్‌ కనపడుతుంది. అయితే, నేటి ఆంధ్రదేశంలో కుప్పలు తెప్పలుగా కుకవిత్వపు తుఫాను రేగుతున్న ఈ కాలంలో తొలకరి సువాసనల ఫ్రెష్‌నెస్‌తో కిరణ్‌ కవిత్వం వినిపిస్తున్నాడు.
 ఇక్బాల్‌ చంద్‌

కొండముది సాయికిరణ్‌ కుమార్‌
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
70
ప్రతులకు: 
040-27678430