అక్షర హారతి

       ఆయన నానీలు వ్రాయడానికి నేపథ్యంలో ఆయన సుదీర్ఘమైన, గంభీరమైన జీవితానుభావాలు ఉన్నాయి. తెల్లారేసరికి పువ్వులు భళ్ళున పూసినట్లే ఉంటాయి. కానీ ఆ పూవుకు ప్రారంభం ఎప్పుడో మట్టిలోనే జీవకణ సంచలనంలోనే జరిగింది. అలా సహజ రమ్యంగా వెలువడిన నానీలే ''అక్షర హారతి'' పొద్దున్నే ఇస్తున్న హారతిలో కదిలే చిన్న చిన్న దీప కళికలే ఈ 'నానీలు'.
 ఎన్‌. గోపి

నానీలు చల్లా రాధాకృష్ణమూర్తి
వెల: 
రూ 60
పేజీలు: 
39
ప్రతులకు: 
9848468782