నన్ను సాయిబును చేసింది వాళ్ళే

   నిత్యం అసత్య ప్రచారాలతో ఫాసిజాన్ని వ్యాప్తి చేస్తూ ముస్లిం సమాజాన్ని నేరస్థసమాజమని, ఉగ్రవాద సమాజమని ఖరారు చేస్తూ బోనులో నిలబెట్టాలని చూస్తున్నాయి. ఈ విపరీత, విపత్కర పరిస్థితులలో ఈ సమాజంలో పుట్టిన కవిగా వివిధ సందర్భాలలో స్పందించి తెలుగు దినపత్రికలకు వ్యాసాలు రాశాను. ఆ వ్యాసాల సమాహారమే ఈ పుస్తకం.
 షేక్‌ కరీముల్లా

షేక్‌ కరీముల్లా
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
100
ప్రతులకు: 
అన్ని ప్రముఖ పుస్తక విక్రయ కేంద్రాలు