జిగర్‌ ( తెలంగాణ విశిష్ట కవిత్వ సంకలనం)

   తెలంగాణా పది జిల్లాల వైశిష్టతను ఈ సంకలనంలో కొంతమేరకే చేర్చగలిగినం. అయితే కొన్ని జిల్లాల నుండి ఎంత కోషిష్‌ జేసినా కవుల స్పందన లేకపోవడం వలన కవితలు రాబట్టలేక పోయినం. ఈ సంకలనం సంపూర్ణ తెలంగాణ విశిష్టతను ప్రతిబింబించలేదు. తెలంగాణా చారిత్రక, సాంస్కృతిక, ఉద్యమం విశిష్టతలు పాక్షికంగానే ప్రస్తావన కొచ్చినయి.
- అనిశెట్టి రజిత, కొమర్రాజు రామలక్ష్మి, తదితరులు

అనిశెట్టి రజిత
వెల: 
రూ 250
పేజీలు: 
304
ప్రతులకు: 
9849482462