పొలి ముల్కీ - మూలవాసీ కవిత్వం

  ఉద్యమ క్షేత్రంలో నిలబడి కవిత్వం రాయడం తెలంగాణ బహుజన కులాలకు కొత్తకాదు. తెలంగాణసాయుధ రైతాంగ పోరాటం నుంచి మొదలు విప్లవ, దళితోద్యమాలే కాకుండా ప్రస్తుత తెలంగాణ విముక్తి ఉద్యమం వరకు ఈ ఒరవడి వారసత్వంగా వస్తున్నది. దీని కొనసాగింపుగానె గాదె వెంకటేషు ఒక వుద్యమకారునిగా రాసుకున్న స్పందనలే ఈ పుస్తకం నిండా పరుచుకున్నాయి.
- పసునూరి రవీందర్‌

గాదె వెంకటేష్‌
వెల: 
రూ 40
పేజీలు: 
87
ప్రతులకు: 
9849722127