శాలువా కథలు

   ఈ కథలను పరిశీలిస్తే కథకుడిగా పాపిరెడ్డి ఎంత పరిణతి సాధించాడో మనకర్థమౌతుంది. ఈ కథలన్నింటిలోను మనుషులను విభజించే కులమతాల కతీతమైన స్వచ్ఛమైన మానవతా దృక్పథం కనిపిస్తుంది. ఉన్నత సామాజిక వర్గాల్లోని స్వార్థపరత్వాన్ని, పురుషాధిక్య సమాజంలో స్త్రీలకు జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని, అణచివేతను, విద్యార్థులకు ఆదర్శప్రాయంగా నిలవాల్సిన ఉపాధ్యాయుల నైచ్చాన్ని, అన్యాయానికి గురైనప్పుడు ఎంత బలహీనుడైనా తిరగబడే పరిస్థితిని పాపిరెడ్డి ఈ కథలలో చిత్రించాడు.
- అంపశయ్య నవీన్‌

పిడుగు పాపిరెడ్డి
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
133
ప్రతులకు: 
9490227114