కాలం మీద సంతకం కవిత్వం

   ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో మనదేశంపై జరుగుతున్న సాంస్కృతిక దాడిని దాని వల్ల కలిగే విధ్వంసాన్నీ, పతనాన్ని, పరాధీనమై చితికిపోతున్న బతుకుల్నీ కళ్లకుకట్టినట్టు కవిత్వంలో దృశ్యమానం చేస్తున్నారు అద్దేపల్లి ఈ సంపుటిలో. ఆయన కవిత్వంలో ఆర్తి ఉంది. అన్నిటినీ మించి మనదేశం అస్తిత్వాన్ని కోల్పోతున్నదన్న ఆవేదన ఉంది.
- తాళ్లపల్లి మరళీధరగౌడు

డా|| అద్దేపల్లి రామమోహనరావు
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
114
ప్రతులకు: 
9849150303