మూలాలు

కవిత

-  బాల త్రిపుర సుందరతేజ - 9908135077

ఎందరు మధులికలు ..

ఎందరు స్వప్నికలు..

ప్రేమించలేదని

అమ్మాయిల

గొంతులు కోయడంలో

ఆశ్చర్యమేముంది ..

ఉన్మాదులకు

ప్రేరణనిచ్చే ఘటనలు ఎన్నో

చరిత్రలో నిలిచి ఉన్నవిగా

మహానుభావులైన వారే

నీతినియమాలు

విడనాడి కుకార్యాలు

చేసిన వైనం

అల్పమానవుల

అక త్యాలకు దారితీస్తోందా..?

 

ప్రేమను కోరుతూ

దరిచేరిన యువతికి

ముక్కూ చెవులు కోసిన వైఖరి

రావణునిలో క్రోధాగ్ని జ్వాలలను రగిల్చిందా ..

ఒక అహంకారపు చర్య

మరో అహంభావపు ప్రతిచర్యను ప్రేరేపించిందా ?

సీతాపహరణానికి కారణమయ్యిందా ?

పురుషాధిక్య భావజాలపు

విక తమైన ధోరణిలో

ఒక స్త్రీ గాయలపాలై రక్తాన్ని చిందిస్తే ..

ఒక స్త్రీ నిందలపాలై కన్నీరు కార్చిందా ..!?

అడిగినందుకు ఒకరికి శారీరికవేదనని కలిగిస్తే ..

మరొకరికి మనోరోధనను మిగిల్చిందా !?

 

దానవుని మించిన దురహంకారంతో

విచక్షణ మరిచి..

కనివిని ఎరుగని బలగర్వంతో

సభామర్యాదను విస్మరించి..

దౌర్జన్యపూరితంగా

ముగ్గురు రాకుమార్తెలను

ఒక అసమర్థుడికి కట్టబెట్టి ..

కళకళలాడే శుభదినాల కోసం

కోటి ఆశలతో ఎదురుచూసే

ఆ క్షత్రియకన్యల

పఛ్చని జీవితాలను

నశింపజేసిన భీష్ముడు

మహాభారత పితామహుడై

ధర్మసందేశాలిచ్చిన తీరు

ఆడపిల్లలను

ఆటవస్తువులుగా మార్చిందా ?

యువభారతానికి తప్పుడు

సంకేతాలనిచ్చిందా ?

మాత హ దయంలోని

ఆవేదనను అర్ధం చేసుకోలేక

కన్నతల్లికే శాపాలు పెట్టి..

బలహీనతలు జయించలేక

జూదానికి బానిసై నిండుసభలో

భార్య గౌరవాన్ని తాకట్టుపెట్టిన

యుధిష్టరుడు ధర్మరాజై

కొనియడబడిన క్షణానే

స్త్రీలకి ఆత్మాభిమానం

లేని బానిసలుగా భావించే తత్వం

జాతి నరనరాల్లో

జీర్ణించుకుపోయిందా ..?

కారణజన్ములే

కారణభూతులయ్యారా ..?

దేశసంస్క తిలో స్త్రీల దుస్థితిని

భాగం చేసారా ?

తమ మూలాల్లోని

దాగివున్న మలినాలను

తొలగించుకోనందుకు

భారతవాసులు మూల్యాన్ని

చెల్లించు కుంటున్నారా..

ఓ భారతావనీ !

అసురుల ఆటవికనీతిని

వీరోచితంగా అంతమొందించిన నీవు

ధర్మజ్ఞుల దుర్నీతిని కూడా

ప్రశ్నించి ఉంటే ..

కనీసం ఖండించి ఉంటే ..

ఈనాటి ఈ భద్రత లేని సమాజం

రూపుదిద్దుకొని ఉండేదికాదేమో ..

నీ పుత్రికల నెత్తుటిధారలలో

నిత్యం తడుస్తూ నీ దేశపు మట్టిరేణువులు

విలపిస్తూ ఉండేవి కావేమో..

లోపాలున్నది చట్టలలోనా ?

పౌరుల ఆలోచనల్లోనా ?

ప్రశ్నించవలసింది

న్యాయవ్యవస్థనా ?

వ్యక్తుల అంతరాత్మలనా ?

మార్పురావాల్సింది

చదువుల్లోనా ..?

మనుషుల మనస్తత్వాలలోనా ..?

మూలాలే మూలకారణమైనప్పుడు..

తరానికి తరానికి

భావాలు దిగజారుతున్నప్పుడు..

మహోన్నతమైన ఈ నాగరికతలో

అక్కడక్కడా పరుచుకున్న

అస్తవ్యస్తాలను అన్వయించుకుంటున్నప్పుడు

మస్తిష్కాలు వికసించలేవు ..

 

అంతవరకూ

ఎందరు మధులికలో ..

ఎందరు స్వప్నికలో.