అక్షరాల మది

కవిత 

- జవేరియా  - 9849931255

శాస్త్రీయమైన కొలతలతో
చతురస్రాకారంలో
భావితరాలకోసం నిర్మించబడిన
ఆ గదికున్న నాలుగు గోడలు
గజస్థంభాలుగా నిలబడి
మౌనంగా సంభాషించు కుంటాయి
అటు ఇటూ కదిలే
కిటికీ రెక్కలు కంటి రెప్పల్లా
కదులుతూ సైనికుడిలా
పహారా కాస్తున్నట్టు అదేపనిగా అందర్ని గమనిస్తుంటాయి
తలకు తగిలే వేడి, వాన నుండి కాపాడేందుకు ఏర్పరచిన
పైకప్పు మాటిమాటికి వంగి చూస్తూ
ఉడతల్లాంటి బుడతలను గొడుగై కాపాడుతుంది
సింహద్వారంలా రోజు తెరుచుకునే గది
తలుపులు ఒక్కొక్కరిని చిరునవ్వుతో రమ్మంటూ
చేతులు చాచి లోపలికి ఆహ్వానిస్తాయి
వరుసగా పేర్చిన చెక్క బెంచీలు
నేల మీది నెలవంకలను
తన ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకొని విసుగులేకుండా
ప్రేమగా కథలను వినిపిస్తాయి
గోడ మీద అతకబడిన నల్లబల్ల మీదనుండి
రాలిపడే తెల్లని పుప్పొడి సరికొత్త ఆలోచనలకు
జీవం పోస్తూ పచ్చగా చిగురింప జేస్తాయి

స్వేచ్ఛగా విహరించే రంగురంగుల సీతాకోక చిలుకలు
ఒకే చోట పోగై అందమైన పూలవనాన్ని తలపిస్తుంటాయి

నోటికి విరామం లేకుండా మాట్లాడే
ఒక మధురమైన స్వరం
పాఠంగానో...గేయంగానో... మారి
శ్రవణానందాన్ని కలిగిస్తూ
మరో ప్రపంచంలోని తీసుకెళ్తుంది

నిత్యం సూర్యోదయంతో
పావనమైన ఆ పవిత్రమైన గది

పొద్దుగూకే సమయానికి చంద్రుడిని కాపలా ఉంచి పక్షులతోపాటు గువ్వలను భద్రంగా ఇంటికి చేరుస్తుంది!!