మరిన్ని కవితలు, వ్యాసాలు

కవితలు
నవ్వు - దారల విజయకుమారి

మా బ్రతుకు బ్రతకనివ్వండి  - డాక్టర్ వేముల శేఖరయ్య

వానాకాలం ఒకటుందని   - తవ్వా ఓబుల్ రెడ్డి

అతడి కోసం   - చెళ్ళపిళ్ళ శ్యామల

అలంకార ప్రాయం  - కోట్ల వెంకటేశ్వర రెడ్డి

కొత్త ఊపిరి  - చల్లగాలి బాబూరావు

చెట్టుకో విన్నపం  -