చరిత్రలో చేగువేరా !

నిఖిలేశ్వర్‌
9177881201


అండిస్‌ పర్వత పంక్తుల నీడలో
బొలివియన్‌ గ్రామం లాపిగోయిరాల -
యాభై సం.ల నాటి హత్యకు సజీవ సాక్ష్యం,
సి.ఐ.ఎ. (జIూ) దళారీ సైనికుల గుండ్లకు
ధైర్యంగా ఎదురునిలిచి,
''ఒరేయ్‌ పిరికిపందా !
ఇంకా ఏం ఆలోచిస్తున్నావ్‌ కాల్చేయ్‌
అని నినదించిన ''ఛే'' -
ఒక అంతర్జాతీయ కామ్రేడ్‌ !
నడచిన చరిత్రలో విప్లవ యోధుడిగా
కార్పొరేట్‌ వ్యాపారాల ప్రతీకగా
ప్రపంచమంతా గుర్తించిన ఒక 'ఐకాన్‌' (Iషశీఅ)
బొలివియాలో రైతుల - కమ్యూనిస్టుల
మొద్దునిదురవదిలించి నియంతను
కూలదోయాలనే విప్లవ స్వప్నంలో
కడతేరిన సాహస గెరిల్లా దళ నాయకుడు !
స్థానికుల సమీకరణ లేకుండా
నిర్మాణంలేని తిరుగుబాటు
దళ చర్యల అరణ్యఘోషలో
వ్యక్తిగత సాహసం వికటించిన ఆపరేషన్‌,
అయినా రోగగ్రస్థులైన మనుషులకే కాదు
నియంతల దేశాలకు శస్త్ర చికిత్స తప్పదని -
నమ్మిన డాక్టర్‌ ఎర్నెస్టోగువేరా డిలాసెర్నో (ఛేగువేరా)
అర్జెంటినాలో ఊపిరి పోసుకున్న కామ్రేడ్‌
ఫిడల్‌కాస్ట్రో సహచరుడిగా క్యూబా విప్లవ నిర్మాత,
విప్లవ ఫలాలు ఆరగిస్తూ
విశ్రాంతిగా సుఖజీవితం తన గమ్యంకాదని
అవిశ్రాంత గెరిల్లాయోధుడిగా
తన శ్వాసకోశాలలో ఎగిసిపడిన
శ్వాసను నియంత్రించిన వైద్యుడు
క్యూబా నుంచి కాంగో - అంగోలా -
ఆఫ్రికన్‌ పోరాటాల భాగస్వామ్యం,
లాటిన్‌ అమెరికన్‌ నియంతలను ధిక్కరించిన స్వరం,
వారసత్వంగా తన అక్షరాల్లో చారిత్రక విప్లవ -
ఆశావాదాన్ని లిఖించినవాడు,
''మృత్యువు ఎదురై మనల్ని అబ్బురపర్చవచ్చు - ఆహ్వానిద్దాం !
మన విప్లవ రణన్‌ నినాదం స్పందించే చెవులకు చేరవచ్చు
మరో చెయ్యి ఆయుధాలు ధరించి ముందుకు చొచ్చురావచ్చు''
(9-10-1967 న బొలివియన్‌ సైనికులు చేగువేరాను హత్య చేసారు)