సంపెంగలు ( కథల సంపుటి)

ఆమె మహానగరాల్లో జీవించడమేకాదు, పరిమిత మధ్యతరగతి సంసారాల్లో తరుచు ఎదురయ్యే మానవ సంబంధ సమస్యల్ని చూసి ఊరుకోకుండా వాటిగురించి గట్టిగా తమ కథల్లో మాట్లాడే స్వభావం కలవారు. ఉద్యోగాలు చేశారు. సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి జీవితాల ఆటుపోట్లని, తమ స్త్రీ మనస్సుతో అర్థం చేసుకుని, వ్యాఖ్యానించారు. 
ఇంద్రగంటి శ్రీకాంత్‌శర్మ
కందుకూరి వెంకట మహాలక్ష్మి
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
173
ప్రతులకు: 
9868237137