అంతర్వేదన కవిత్వం

ఫాతిమా కవితలు చాలామటుకు వ్యక్తిగత జీవితాగ్ని శకలాలుగా కనిపించినా అవన్నీ సామాజికమై చదువుతున్న మనల్ని ఎంతో వేదనకు గురిచేస్తాయి. రొమాంటిక్‌ పొయెమ్స్‌గా భ్రమింపజేస్తున్న ఈ కవితలన్నీ, జీవిత సహచరుల ప్రేమానురాగాలు కోల్పోయి జీవచ్ఛవాలై కళ్లల్లో వొత్తులేసుకొని ఆర్తితో దైన్యంగా వాళ్ల నుండి కాసింత తడిచూపు కోసం స్త్రీతనం చేసిన పలవరింతలుగా స్ఫురిస్తాయి.  
డా|| శాంతి నారాయణ
మెరాజ్‌ ఫాతిమా
వెల: 
రూ 60
పేజీలు: 
112
ప్రతులకు: 
9000173860