నీలాంటి స్నేహితుడు కావాలి

ఎ. అన్నపూర్ణ
9490295170


''అపర్ణా! నేను ఇండియా వెళ్ళి కొంతకాలం వుండాలను కుంటున్నాను'' మార్నింగ్‌ బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌ చేస్తూ చెప్పాడు మహేష్‌ భార్యతో!
''ఇప్పుడు కోడలికి డెలివరీ టైమ్‌ నేను రాలేను కదా! తర్వాత వెడదాం'' నచ్చచెబుతూ అంది అపర్ణ.
''ఇలా చాలాకాలంగా వాయిదాలు వేస్తున్నావ్‌. నీకెప్పుడూ తీరికవుండదు. నేను ఒక్కణ్ణీ వెడతాను...'' అంటూ కోపంగా తనరూమ్‌లోకి వెళ్ళిపోయాడు మహేష్‌.
 ''చెెబితే అర్ధం చేసుకోవు. నీ పట్టుదల నీదే. వెళ్ళి ఒక్కడివే ఎలావుంటావ్‌?''
కొడుకు వంశీతో చెప్పింది. అతను చెబితే వింటాడేమోనని!
''అలాగే చెప్పిచూస్తాను. నాకూ నమ్కకంలేదు..'' అంటూ తండ్రిగదిలోకి వెళ్ళాడు, ''డాడ్‌ చాలాకాలం తర్వాత మీ ఊరు చదువుకున్న స్కూలు కాలేజీ చూడాలనుకోవడం మంచిదే. నేను అర్ధం చేసుకోగలను. నెక్ట్స్‌ ఇయర్‌ అందరమూ కలిసి ప్లాన్‌ చేద్దాం'' అంటూ తండ్రి దగ్గర కూర్చున్నాడు.
''నువ్వు, మీ మామ్‌ డాక్టర్లు. తీరిక వుండదని నాకు తెలుసు. మీకూ నాకూ కుదరదు. నేను వెళ్ళగలను. కొద్ది కాలం అక్కడ గడపాలనీ, ఫ్రెండ్స్‌ని కలుసుకోవాలనీ వుంది. నన్నెవరూ ఆపకండి.''
''డాడ్‌ మీరు ఒక్కరూ ఒంటరిగా ఎలావుండగలరు? తోడుకావాలి. మాకు వర్రీగావుంటుంది.''
''ఎందుకు వర్రీ... నా పని నేను చేసుకోగలను. బైటికీ వెళ్ళగలను. పిన్నీ బాబాయి వుంటారు మన ఊళ్ళో. హైదరాబాద్‌లో మీనాక్షి అత్తయ్యవుంది. ఏం ఫర్వాలేదు. నేను టికెట్‌ కొన్నాను.'' ఇక మాట్లాడటానికి ఏమీలేదన్నట్టు తన నిర్ణయం చెప్పేశాడు మహేష్‌.

నిజానికి మహేష్‌కేమీ అనారోగ్యంలేదు. డబ్బుకి లోటులేదు. 75 ఏళ్ళ వయసంటే అంతమరీ ముసలితనం కాదు ఈ రోజుల్లో. ఇంట్లో ముగ్గురు డాక్టర్లున్నారు. ఆయన కూడా ఆరోగ్యంపట్ల నియమాలు పాటిస్తాడు. కనుక ఇక కాదన్లేక పోయాడు వంశీ.

అయితే నలభై ఏళ్ళలో రెండు సార్లు మాత్రమే ఇండియా వెళ్ళిన మహేష్‌ని ఎవరైనా గుర్తుపడతారా? బాగామార్పు వచ్చింది వయసురీత్యా. పిన్ని, బాబాయి, అత్తా వున్నమాట నిజమే. వాళ్ళు కూడా పెద్దవాళ్ళయ్యారు. ఆరోగ్యాలు ఎలా వున్నాయో అని అపర్ణ కొడుకుతో చెప్పి దిగులు పడింది.

''ఫర్వాలేదులే మామ్‌. ఒకటి రెండు నెలల్లో తిరిగి వచ్చేస్తార్లే... అన్నాడతను. బోలెడు జాగ్రత్తలు చెప్పి బంధువులకీ స్నేహితులకీ ఇవ్వమని గిఫ్ట్‌లు ఇచ్చి పంపించాడు.

ఉత్సాహంగా ఇండియా వెళ్ళాడు మహేష్‌. తమ్ముడు ఎయిర్‌ పోర్ట్‌కి వచ్చాడు. ''చాలా కాలం అయింది అన్నయ్యా నిన్నుచూసి. చాలా మారిపోయావ్‌'' అంటూ పలకరించాడు సురేష్‌.

''మారిపోక... అమెరికా వాళ్ళు అమృతం తాగుతారనుకున్నావా! నువ్వు కూడా మారావు. నీకునాకూ ఒక సంవత్సరమేగా తేడా! మీనాక్షి అక్క ఎలావుంది? పిల్లలంతా బాగున్నారా?''

''ఆ అంతా బాగున్నారు. వాట్సప్‌ వీడియో చాటింగ్‌లో చూస్తూనే వున్నావుగా'' అన్నాడు సురేష్‌.

సురేష్‌కి చదువు రాలేదు. అందుచేత పల్లెటూళ్ళో పొలం చూసుకుంటూ వుండిపోయాడు. మహేష్‌ తన ఆస్తి కూడా వాళ్ళకి చెందేలా రాశాడు. ఇద్దరు ఆడపిల్లలకీ పెళ్ళిళ్ళు చేశాడు. అమెరికా వెళ్ళి తనబాగు తాను చూసుకోక తమ్ముణ్ణి ఆదుకున్నాడు. అందుచేత తమ్ముడు కుటుంబానికి మహేష్‌ అంటే గౌరవం. నెలరోజుల పాటు అక్కడ వున్నాక విసుగువచ్చింది.

విజయవాడ లయోలా కాలేజీ చూడాలని వెళ్ళి అక్కడో నెలరోజులు గడిపాడు. చుట్టు పక్కల ప్రదేశాలు తిరిగినా పదిరోజులు గడవటం కష్టం అయింది. ఒక్కణ్ణీ వుండగలను అనుకున్నానుకానీ కష్టమే అనిపించింది. హైదరాబాద్‌ అయితే కాస్త నయం. ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్‌ని కలవచ్చు అని అక్క మీనాక్షితో చెప్పాడు వస్తున్నట్టు.

మీనాక్షి వుంటున్న ఇల్లుకాకుండా మంచి సెంటర్‌లో ఫ్లాట్‌ ఒకటి ఖాళీగానే వుందనీ నువ్వందులో వుండొచ్చుననీ చెప్పిందావిడ.

''రక్షించావ్‌. అలాగేవుంటాను. రెంట్‌ మాత్రం తీసుకోవాలి నువ్వు'' అని ఒప్పించాడు. ''చిన్నప్పటి నీ పంతం ఇంకా మానుకోలేదన్నమాట. వద్దన్నా వినవుగా.. సరే నీ ఇష్టం!'' అందావిడ.

''అవును అక్కా! ఎవరైనా నాకోసం  వచ్చినా రెండురోజులు ఆగినా మీకు ఇబ్బంది వుండదు. ఇందులో పంతాలు పట్టింపులూ ఏముంటాయ్‌''  అన్నాడు మహేష్‌ ''నా తమ్ముడు మేలిమి బంగారం'' అని మురిసిపోయిందావిడ. అంతేకాకుండా ఇంటి పనికీ వంట చేయడానికీ బంధువులావిడని పంపించింది.

''నువ్వింత ఆరోగ్యంగా తిరుగుతున్నావ్‌. ఇప్పటకీ వంట చేస్తున్నావా..వంట మనిషివున్నా. ఒకసారి అమెరికా రాకూడదా అంటే మాత్రంరావు'' అన్నాడు మహేష్‌ కోపం నటిస్తూ.

''ఏం లేదురా. తీరావచ్చాక వెనక్కిరాకుండా ఏ దొరబాబు నో చూసి పెళ్ళాడి అక్కడే వుండిపోతానని సందేహం'' అందావిడ హాస్యమాడుతూ.

'' ఆ పని చేద్దూ నీకు పుణ్యం వుంటుంది. మేము ఈజీగా అమెరికా వచ్చేస్తాం కష్టం లేకుండా...'' అన్నారు మనవళ్ళు ఆటపట్టిస్తూ.

'' ఆ పనేదో అరవైఏళ్ళ క్రితమే చేసుంటే బాగుండేది. ఇటీస్‌ టూలేట్‌...'' అంది మీనాక్షి ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుతూ.

''అక్కా నువ్వింత ఆరోగ్యంగా ఎలావున్నావో అర్థ్ధమైంది నువ్వు హాయిగా నవ్వుతూ నీ చుట్టూ వున్నవాళ్ళని నవ్విస్తావు కనుక!'' అన్నాడు మహేష్‌ సంతోషంగా. ఎప్పటి కప్పుడు తండ్రి కబుర్లు తెలుస్తున్నాయ్‌. బంధువులందరితో ఆయన హ్యాపీగా వున్నారు. అదేచాలు అనుకున్నారు వంశీ అపర్ణలు.

ఒక రోజు తీరికగా క్లాస్‌ మేట్స్‌ ఎవరెవరు ఎక్కడ వున్నారా అని ఫేస్‌బుక్‌లో  ట్రైచేశాడు. ఎవరూ అందుబాటులో లేరు. కానీ ఉస్మానియా గోల్డెన్‌ జూబ్లీకి వచ్చేవారి వివరాలు తెలుసుకోగలిగాడు. అయితే వాళ్ళు పట్టుమని పదిమంది కూడాలేరు. కొందరు ఈ లోకంలోనే లేరు. కొందరు కదలలేని స్థితిలో వున్నారు. ఇద్దరు అసలు గుర్తుపట్టలేనంత మారిపోయారు. మరికొందరు విదేశాల్లో స్ధిరపడి ఇండియాని పూర్తిగా మర్చిపోయారు. ఫర్వాలేదు గుర్తుపట్టగలరన్న నాగరాజు, ప్రసాద్‌లు హైదరాబాద్‌లోనే వున్నట్టు తెలిశాక మహేష్‌కి పట్టలేని సంతోషం కలిగి ఫోన్‌ చేశాడు. వాళ్ళు వెంటనే వచ్చేశారు కలుసుకోడానికి.

''మహేష్‌ మనం మళ్ళీ కల్సుకుంటామని కలలో కూడా అనుకోలేదు'' అన్నారు సంబరపడుతూ. వాళ్ళకి మహేష్‌లాంటి అమెరికా ఫ్రెండ్‌ ఎవరూలేరు.

''గౌతమ బుద్ధుడికి రాజ్యం సంపద భార్యా బిడ్డల పట్ల వైరాగ్యం కలిగినట్టు నీక్కూడా విరక్తి కలిగి ఇండియా వచ్చావా?'' అన్నారు.

''మీతో కొంతకాలం సరదాగా గడపాలని వచ్చాను. అంతేకానీ ఏ విరక్తీ కలగలేదు. నా కుటుంబాన్ని అన్నింటికన్న ఎక్కువగా ప్రేమిస్తాను'' అన్నాడు. అదీకాకుండా నేను పుట్టిపెరిగిన వూరు చదివిన స్కూలు అల్లరిచేసిన కాలేజీ దిశానిర్దేేశం చేసి మంచి మార్గానికి మళ్ళించిన యూనివర్శిటీని అన్నీ చూశాను. నా సంతోషాన్ని పంచుకోడానికి ఎవరైనా కలిస్తే బాగుండునని అనుకున్నాను. మీరు వచ్చారు.'' అన్నాడు వాళ్ళ సంగతి తెలియక.

''ఇందులో అంత ఎమోషనల్‌ ఫీలింగ్స్‌ ఏమున్నాయ్‌. చాలాకాలానికి రావడంవలన ఏదో కోల్పోయినట్టు  అనిపించిందేమో! అప్పటి రోజులు కావు. ఇక్కడ చదివి

ఉన్నత ఉద్యోగాలకి ఎదిగిన వారెవరికీ స్కూలు కాలేజీ గుర్తుకురావు. డొనేషన్లు ఇవ్వాల్సి వుంటుందేమోనని భయం కూడాను. ఇంతకీ మా కోసం ఫారిన్‌ డ్రింక్స్‌ తెచ్చావాలేదా? అన్నాడు ప్రసాద్‌. ''ప్రసాద్‌, రాజూ మీరిద్దరూ ఓవర్‌ వెయిట్‌ వున్నారు. ఈ అలవాటువల్లనే కదూ? అంటూ ఇద్దరికీ చెరో బాటిల్‌ ఇచ్చాడు.

''బాబోయ్‌ ఇంటికి తీసుకెడితే పార్వతి ఆత్మహత్య అయినా చేసుకుంటుంది. నన్ను హత్య అయినా చేస్తుంది. ఇక్కడే తాగుతాను రోజూ వచ్చి''. అన్నాడు నాగరాజు.

''నాకా భయంలేదు'' అన్నాడు ప్రసాద్‌.

''ఏం మీ ఆవిడ కంపెనీ ఇస్తుందా? అన్నాడు నాగరాజు వెకిలిగా. నవ్వుతూ ముగ్గురికీ గ్లాసుల్లో పోశాడు మహేష్‌.

''వంటావిడ టెంపుల్‌కి వెళ్ళి లేట్‌గా వస్తానంది. మీరు త్వరగా కానిచ్చి ఆవిడ వచ్చేలోగా వెళ్ళిపోవాలి'' వార్నింగ్‌ ఇచ్చాడు మహేష్‌.

కాలేజీ కబుర్లు, అమెరికాలో లైఫ్‌ గురించి మంచీ చెడూ మాట్లాడుకుంటూ గడిపేశారు.

''మీకు హెల్త్‌ కాన్సస్‌ లేదా బాడీని ఇలా పెంచేశారు? చాలా తగ్గాలి మీరు. ఏం బాగాలేదు'' అన్నాడు మహేష్‌.

''ఇప్పటికి ఆరోగ్యంగానే వున్నాం. మరో  అయిదేళ్ళు గడవవా? జీవించినంతకాలమూ ఎంజాయ్‌ చేయాలన్నదే మా జీవితాశయం! సిగరెట్లు ఏవి? అమెరికా నుంచి వచ్చి నీతులు చెబుతున్నావేంటి మహేష్‌బాబూ?'' తాగినమైకం తలకెక్కి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు.

''లైఫ్‌ ఎంజాయ్‌ చేయడమంటే ఇలా పీకల్దాకా తాగి పడుకోటమా?''

''మరి? సంపాదించుకోడం ఎందుకు? మనకోసమే.''

''కాదు. దేనికైనా లిమిట్స్‌ వుండాలి. మీరు ఆరోగ్యం గురించి పట్టించుకోవాలి. అదిలేదు. ఈ డ్రింక్‌ కోసం డబ్బు వృథా చేస్తున్నారు. దీంతో అనాధలకో, అనారోగ్యానికి బలైపోతున్న వారికో సహాయం చేయచ్చు. చాలా లేట్‌ అయింది. ఇంటికి వెళ్ళండి'' అన్నాడు మహేష్‌.

వాళ్ళకి ఇంకా తాగాలని వుంది. ఫారిన్‌ లిక్కర్‌. అందులో ఫ్రీగావచ్చింది. కానీ మహేష్‌ బాటిల్స్‌ తీసేశాడు. అంతా క్లీన్‌చేశాడు. అప్పటికే! వాళ్ళు మత్తుగా తూగుతుంటే మహేష్‌ మాత్రం బేలన్స్‌డ్‌గా వుండి ఆటోపిల్చి ఇంటికి పంపేశాడు.

మహేష్‌కి కంపెనీ అంటూ రోజూ రావడం మొదలు పెట్టారు ఇద్దరూ.

ఒక రోజు మహేష్‌ అన్నాడు.

''ఫ్రెండ్స్‌ మీరు కంపెనీ ఇస్తున్నందుకు థాంక్స్‌. కానీ నన్నెప్పుడూ మీ ఇంటికి పిలవరేం?''

''అదా... మా ఇంటికి వస్తే నీకు బాగుండదు. విందులు చేయడానికి. పార్వతి నాన్‌వెజ్‌ వండదు. కూర్చుండ ఖరీదైన సోఫాలుండవ్‌...

అతిధి సత్కారాలు చేయ అమృత పాత్రలులేవు..

ఎంటర్‌టైన్‌ చేయడానికి మాకు తాహతూలేదు... రాగం తీస్తూ చెప్పారు ఇద్దరూ. ''అవేమీ నాకు అవసరం లేదు. మీ భార్యా పిల్లల్ని చూస్తాను అంతే!''

''సరే ఆదివారం తీసుకువెడతాం'' అన్నారు వాళ్ళు.

మొదట ప్రసాద్‌ ఇంటికి వెళ్ళారు. అతడికి ఇద్దరు కొడుకులు. ఒక కూతురు. ప్రసాద్‌ భార్య కమలని పరిచయం చేయగానే ''మీరు మాలాంటి వాళ్ళ ఇంటికి రావడం సంతోషంగా వుంది. మా అబ్బాయిలు ఇక్కడ చిన్న ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. ఒక్కడికైనా అమెరికాలో ఉద్యోగం చేయాలన్నది మా ఆశ! మీరు ఫ్రెండ్‌గా ఈ హెల్ప్‌ చేయండి'' అంటూ తన అవసరాన్ని సూటిగా అడిగేసింది.

''అలాగే నమ్మా చేతనైతే తప్పకుండా చేస్తాను'' అన్నాడు మహేష్‌. ఇంటినిండా అక్కర్లేని సామానుతో నింపేశారు. అన్ని అవసరమా అనుకున్నాడు మహేష్‌. ఆ తర్వాత నాగరాజు ఇంటికి వెళ్ళారు. భార్య పార్వతిని పరిచయం చేశాడు. వాళ్ళకి పిల్లలులేరు. పార్వతికి భక్తీ పూజలూ వ్రతాలు ఎక్కువ. ధూపదీపాలతో మసిబారిపోయి వున్నాయి గోడలు. అగరవత్తుల బూడిద ఇంతెత్తున దేవుడి మందిరాన్ని కప్పేసింది. ఫ్యాన్‌ వేయగానే ఆ బూడిద ఎగిరివచ్చి గొంతులోకి ముక్కులోకి పోయి వుక్కిరిబిక్కిరి అయిపోయాడు మహేష్‌.

పార్వతి నుదుట పెద్దబొట్టుతో గంపెడు బంతిపూలు తల్లో పెట్టుకుని ఏనాటిదో శిధిలమైపోతున్న పట్టుచీర కట్టుకుని బక్కచిక్కిపోయి వుంది. ఎలాగో ఒక అరగంట కూర్చుని భోజనం చేసి వెళ్ళమని బలవంతం చేసినా తప్పించుకుని మరోసారి వస్తానని చెప్పి బైలుదేరుతుంటే ''మహేష్‌గారూ నాకు అన్నలు లేరు. వచ్చే శుక్రవారం అన్నల సౌభాగ్యవ్రతం చేయాలని మిమ్మల్ని చూడగానే ఆలోచన వచ్చింది. మీరు తప్పకుండా రావాలి'' అంది అభిమానంగా.

ఆవిడ అభిమానం అప్యాయత మర్యాద... అంతా బాగానేవుంది. కానీ మరీ చాదస్తం మనిషి. శుభ్రత తక్కువ. నాగరాజుకైనా బుద్ధిలేదు. ఇంటిని శుభ్రంగా వుంచుకోవాలన్న జ్ఞానంలేదూ? ఇలాంటి వాతావరణంలో తప్పకుండా అనారోగ్యం వస్తుంది. అనుకున్నాడు మహేష్‌.

మహేష్‌ని సాగనంపుతూ ''శుక్రవారం నాడు తప్పకుండారావాలి నువ్వు. ప్రసాద్‌, కమలా కూడా వస్తారు''. అన్నాడు నాగరాజు.

''రాజూ ఒక్క విషయం. పార్వతికి పనిలో సాయంచెయ్‌. గోడలు మసిబారిపోయి ఇల్లంతా చీకటిగా వుంది. ఆమెకి తీరిక ఓపికా లేకపోతే నువ్వు బాగానే వున్నావు కదా! అగరవత్తుల పొగ బూడిదతో కేన్సర్‌ వస్తుందని నీకు తెలుసా? మా అబ్బాయి వంశీ, మా ఆవిడ అపర్ణా డాక్టర్లు. కేన్సర్‌ డిసీజ్‌లో రీసెర్చి కూడా చేస్తున్నారు. అందువలన తెలిసింది చెబుతున్నాను. మనవరకూ వ్యాధులు రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అలా అయితేనే మీ ఇంటికి వస్తాను. నాకు కావల్సింది నాన్‌వెజ్‌లు డ్రింక్‌ పార్టీలు కావు.'' అన్నాడు మందలిస్తూ.

మరోసారి ఇంటికి వచ్చినపుడు ''నువ్వు డ్రింక్‌ మానేయాలి. ఇండియాలో ఫ్రెండ్స్‌ అడుగుతారని తెచ్చాను కానీ మీ ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేయడానికి కాదు. సిగరెట్లు తీసుకురాలేదా అనడిగావ్‌. లేదు. నేను కాల్చను డ్రింక్‌ చేయను. మేము వుండేది అరిజోనాస్టేట్‌లో. అక్కడ వేడి ఎక్కువ. అమెరికాలో వుంటున్న ఇండియన్స్‌ రోజూ మందు లేకుండా బతకలేరని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ కావల్సింది సెల్ఫ్‌ కంట్రోల్‌. ఏ కంట్రీ అయినా తాగకుండా వుండటం అనేది సొంత విషయం, పార్వతి చాలా బలహీనంగా వుంది. పైగా ఉపవాసాలు వ్రతాలూ అంటూ మంచి ఆహారం తీసుకోదనిపిస్తోంది. అన్నింటికన్నా నువ్వామె పట్ల ఎలాంటి శ్రద్ధా తీసుకుంటున్నట్టు కనబడటం లేదు. తెలిసో తెలియవో ఇంతకాలం వృధాచేశావ్‌. ఇప్పుడు ఆమెకు సంతోషం కలిగించు. రోజూ డ్రింక్‌ చేసి ఇంటికి వెళ్ళి ఆమెకు ఇంకా జీవితంపట్ల విరక్తి కలిగించకు. అపర్ణని వదిలి నేను ఎప్పుడూ ఇంతకాలం వుండలేదు. మేం అమెరికా వెళ్ళినపుడు డిగ్రీ మాత్రమే చదివింది. ఆ తర్వాత వంశీతోబాటే మెడిసిన్‌ చేసింది. ఆమె చదవాలని కోరింది. అడగటం ఆమె హక్కు. తీర్చడం భర్తగా నా బాధ్యత. ఆమె శ్రద్ధ పట్టుదల నాకు నచ్చింది. అమెరికాలో చదువంటే చాలా ఖరీదైంది. అయినా వెనకాడలేదు. అన్నిరకాలుగా ప్రోత్సహించాను. ఇంటిపని చేశాను. బాబు పసివాడు. వాణ్ణి కంటికి రెప్పలా చూసుకున్నాను. ఈ వేళ హాయిగా సంతోషంగా వున్నాం. నేను రోజూ మీకు ఇచ్చే విస్కీలో వాటర్‌ కోక్‌ కలిపాను. మీకు ఎంతసేపు ఫారిన్‌ లిక్కరనే భ్రమతప్ప అందులో ఏముందో కనిపెట్ట లేకపోయారు. ఆ భ్రమలోనే నిషా తలకెక్కింది. అనుకున్నారు.'' అంటూ బాటిల్స్‌ అన్నీ సింక్‌లో పోసి ఖాళీ చేసి గార్బెజ్‌లోకి విసిరేశాడు మహేష్‌.

నాగరాజు ప్రసాద్‌ సిగ్గుతో తలవంచుకున్నారు.

శుక్రవారం వెండి దేవుడి సామాన్లు, పూజామందిరం, పట్టుచీర, పసుపు కుంకుమలు తీసుకుని నాగరాజు ఇంటికి వెళ్ళాడు మహేష్‌.

నాగరాజు పట్టుపంచ, లాల్చీ వేసుకుని గుమ్మంలో సాదరంగా ఆహ్వానించాడు. ఇల్లంతా పరిశుభ్రంగా గోడలకు వేసిన కొత్త పెయింట్‌తో కలకలలాడుతోంది. మహేష్‌ చాలా సంతోషించాడు. తన మాటను ఆచరణలో పెట్టినందుకు. పార్వతీ విమలలను కూర్చోబెట్టి ''మీరిద్దరూ నాకు చెల్లెళ్ళుగా ఈ గిఫ్ట్‌ కాదనకండి.'' అంటూ తెచ్చిన ప్యాకెట్లు వాళ్ళకిచ్చాడు.

పార్వతికి కళ్ళలో నీళ్ళు తిరిగాయి. మహేష్‌ పాదాలని కళ్ళకద్దుకుని ''అన్నయ్యా పదేళ్ళుగా నన్నునేను ఓదార్చుకోడానికి ఈ భక్తి మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాను. దేవుడి మందిరాన్ని ఇలా అలంకరించాలన్న కోరికను మీ స్నేహితుడు పట్టించుకోలేదు. ఎందుకూ ఖర్చు అన్నారు. ఇత్తడి సామాను చాల్లే అన్నారు. అదీ మా అత్తగారిది. నాకు లంగ్‌కేన్సర్‌. ఈ విషయం చెప్పాడో లేదో నాకు తెలియదు. ఇకనేను ఎంతకాలమో జీవించను. నేను చేసిన పూజలో, మీ మంచి తనమో ఈ రోజు నాకు పర్విదినం...'' అంటూ దేవుడి మందిరాన్ని అలంకరించింది. దీపాలు వెలిగించింది. ఆ ఇల్లు ఇప్పుడు దేవాలయంలా పవిత్రంగా పరిశుభ్రంగా వుంది.

పిండివంటలతో భోజనం వడ్డించింది. ''మీ పుణ్యమా అని మీ స్నేహితుడు కూడా మారిపోయారు. పోనీండి ఈ కేన్సర్‌ వ్యాధి కూడా ఆయనలో మార్పు తెచ్చిందేమో పోయేముందు నన్ను సంతోషపెడుతున్నారు''. అంటూ నవ్వు తెచ్చుకుంది.

''నాగరాజూ నువ్వు క్షమించరాని నేరం చేశావ్‌. పార్వతి అనారోగ్యం గురించి నాకు ఎందుకు చెప్పలేదూ? ప్రసాద్‌ నీకూ తెలియదూ?'' అడిగాడు కోపంతో.

''తెలీదు మహేష్‌. రాజు నాతో చెప్పలేదు''

అపరాధిలా తలవంచుకున్నాడు నాగరాజు.

''నువ్వెళ్ళి విశ్రాంతి తీసుకో పార్వతీ. ఈ రోజు చాలా అలిసిపోయావ్‌''. అంటూ చెప్పి ఆమె వెళ్ళి పోయాక ''రాజూ... నిన్ను చూస్తే చాలా కోపంగా వుంది. కట్టుకున్న భార్యని ఇంత నిర్లక్ష్యం చేశావా? పిల్లా పాపా లేరే. తన బాధను తీర్చాల్సింది నువ్వే అయినా నీ ఆనందం ముఖ్యం అనుకున్నావా? ఛ... నిన్నసలు ఎందుకు కలిశానా అని బాధగా వుంది.''

''లేదు మహష్‌! నిన్ను కలిసినందువల్లనే మేము మనుషులం అయ్యాం. ఇంతకాలమూ అడవి జంతువుల్లా బ్రతికాం. మా తప్పు ఏమిటో తెల్సుకున్నాం. మా కారణంగానే వాళ్ళిద్దరూ అలా తయారయ్యారు'' అన్నాడు ప్రసాద్‌.             ''ముందుగా తెలిస్తే అమెరికా నుంచి మందులు తెప్పించే వాణ్ణికదా! నువ్వసలు పార్వతికి సరైన ట్రీట్‌మెంట్‌ ఇప్పించావా లేదా? నీకెటూ పిల్లలు లేరు. పార్వతిని చంటిపాపలా చూసుకోవలసిన వాడివి. నిర్లక్ష్యం చేశావ్‌'' అంటూ చీవాట్లు పెట్టాడు.

''నీ దగ్గరి నా తప్పు ఒప్పుకుంటే కాస్త మనశ్శాంతి వుంటుంది. అవును నా సుఖసంతోషాలే చూసుకున్నాను కానీ పార్వతిని పట్టించుకోలేదు. తెలిసేసరికే ఆలస్యమైందని డాక్టర్‌ చెప్పారు. చివర్లో ఏం చేసినా ఫలితం వుండదన్నారు.''

''నేను అపర్ణతో చెప్పి మందులు తెప్పిస్తాను. ఇకనైనా ఆమెకు సంతోషం కలిగించే పన్లుచెయ్‌. ఆమెకు ఆసరా ఇవ్వు. జాగ్రత్తగా చూసుకో.'' అన్నాడు మహేష్‌.

ప్రసాద్‌తో తన ఆవేదన పంచుకుంటూ మహేష్‌ నా కళ్ళు తెరిపించాడు. ఇకనుంచీ నేను నా కోసం ఒక్క క్షణంకూడా వృధాచేయను'' అన్నాడు.

''అవును నాగరాజూ క్లబ్‌ల్లో పేకాట-డ్రింక్‌ హాబిట్స్‌ వీటివలన అనర్ధమే తప్ప ఎలాంటి వుపయోగమూ లేదు. టైమ్‌పాస్‌ ఆనందం ఎంజాయ్‌మెంట్‌ అనే ముసుగువేసి మనల్ని మనం మభ్యపెట్టుకుంటాం అంతే! ఇంత వయసు వచ్చీ లైఫ్‌ పార్టనర్‌ని అర్థం చేసుకోలేకపోతే, మనం ఒట్టి యూస్‌లెస్‌ఫెలోస్‌మి. మనం ఆనందాన్ని వెదుక్కోవడం కాదు ఇద్దరూ కలసి ఆనందం పంచుకున్నప్పుడే భార్యాభర్తల అనుబంధానికి అసలైన అర్ధం.'' అన్నాడు ప్రసాద్‌ కూడా పశ్చాత్తాపంతో. అవును భార్యల అసంతృప్తికి  ఆరోగ్యం పాడైపోవడానికీ చాలావరకూ భర్తలే కారణం.'' అన్నాడు నాగరాజు చివరిదశలో గుర్తించి.

''మహేష్‌ని చూసి అమెరికాలో విచ్చలవిడిగా ఆడవాళ్ళతో తిరుగుతారనీ, మందుపార్టీలు, ఖరీదైన ఇళ్ళు, మిలియన్ల సంపాదనతో, అక్కడ వుండే వాళ్ళంతా స్వర్గంలో విహరిస్తారనీ అతనూ అలాంటివాడేనని అపోహపడ్డాం. అసలు ఆ వుద్దేశ్యంతోనే మహేష్‌ని కలుసుకున్నాం. కానీ అతను మనకి జ్ఞానోదయం కలిగించాడు. అతన్ని కలవకపోతే మనం పూర్తిగా నాశనమైపోయేవాళ్ళం. థాంక్స్‌ ఎలాట్‌ మహేష్‌' అని చెప్పాలి అతనికి అనుకున్నారు ఇద్దరూ.

మహేష్‌ ఇండియావచ్చి నాలుగునెలలు గడిచాయ్‌.

అతనికి అపర్ణని మిస్‌ అయినట్టనిపించింది. వెనక్కితిరిగి వెళ్ళడానికి ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. అపర్ణతో చెప్పాడు.

''ఒక్క నెల రోజులు ఆగకూడదా నేనుకూడా వస్తాను మహీ!'' అందామె.

''వచ్చి ఏం చేస్తావ్‌?'' అడిగాడు.

''నీ ఫ్రెండ్స్‌ని చూస్తాను. నువ్వు వాళ్ళని గురించి చెప్పాక పార్వతిని చూడాలని చాలా అనిపిస్తోంది.''

''వాళ్ళిప్పుడు బాగానే వుంటారు. నువ్వొచ్చి డిస్ట్రబ్‌ చేయకు''.

''నీతో వచ్చిన ప్రాబ్లమ్‌ ఇదే. అనుకున్నది చేయడం మానవు కదా! సరే నీ కోసం అందరం ఎదురు చూస్తూంటాం'' అంది అపర్ణ. 'ఇన్నాళ్ళు వుండటమే అరుదు. నువ్వు మమ్మల్ని వదిలి వుండవు మాకు తెలుసు' అనుకుంది ప్రేమగా అపర్ణ తన మనసులో.