ద్రోహలోకం

కవిత 
- శిఖా-ఆకాష్‌ - 9381522247


ఒకానొక విజ్ఞానాంధకార యుగాన
నాలుగు పాదాలూ తెగిన దారులెంట
నాలుగు భుజాలూ కలవని కాలాన
వడి వడిగా... హడావుడిగా
పెదవుల పడగలపైన
ద్రోహలోకం మోహరాగం!

  •  

కట్టరా... కట్టు
మేడమీద మేడ కట్టు.
గదులనిండా నోట్లకట్టలు పోగుపెట్టు.
అబద్ధాల మీద నిజాలకు పాడె కట్టు.
మానవతకు మనుగడలేని
శాస్త్రీయ సమాధి కట్టు!
ప్రపంచమొక కార్పొరేట్‌ వల
ఏ కలగన్నా మత్యువే పరామర్శిస్తుంది.
ఒరోరి చావు దేవుడా!
భయాన్నే మహారోగం చేసి
నోట్లకట్టలకు ప్రాణాల్ని బలితీసి
ఓరోరి కార్పొరేట్‌ కపట దేవుడా!
రోగాల మాయావి మాంత్రికుడా!
పొద్దున్నే లేచి లోకమంతా
రోగమయం కావాలని
మొక్కరా ..బకాసురా!
వైద్య కుయుక్త చక్రవర్తీ!!
శ్మశానాలు మొలుస్తున్నాయి!?
రాక్షస జలగలు విజంభిస్తున్నారు.
నరబాముల పుట్టలు లేస్తున్నారు.
దేహమొక వ్యాపార శాల!
నగరాల నిండా
కార్పొరేట్ల మరణశాల!?
నాగరిక వేషము
పసందైన మోసము
ధనదాహపు అవశేషము
రోగమొక భయానక అవకాశము.
హంసలు తోడేళ్లయిన వైనము.
మత్యు దేవతలు నడయాడు
కార్పొరేట్‌ నరకము!?
్జ
ఏ తూకానికి అందనిదీ లోకము
రూపాయి తక్కెడకు తప్ప.!?
విరిగిన మనుషులు
కూలుతున్న వంతెనలు
కాలుతున్న బంధాలు
తెగిపోయిన పాదాలు
అపసవ్య పాఠాలు
అభద్ర తీరాలు
గుర్తుపట్టలేని దారులు
కట్టుగొయ్య బతుకులు
దిగులు నదుల
ద్వీపమైపోయిందీ జీవితం
శాస్త్రం బహుకరించిన మోసకారుడా
నాగరికత నేర్చిన కాలనాగా
వేగం కనిపెంచిన విధ్వంసకుడా
ఓరోరి చావు దేవుడా
హత్యల కార్పొరేట్‌ దేవుడా!
పేదవాని ఆకలితీరదు
ధనవంతుని అధికారం చావదు
నీవున్న దేశంలో
ధర్మానికి కులముంది.
న్యాయానికీ మతముంది.
కార్పొరేట్‌ భాష తెలిసినోడికే
ఈ నేలమీద శ్వాసించే,
ఈ ప్రపంచాన్ని శాసించే
బలముంది!?
ఇంకెన్నాళ్లీ మరణ యాతన
ఎందాకీ మౌనారోదన?
ఈ మేడలు కూలాలి
ఈ దోపిడీ ఆగాలి
ప్రశ్నించే గొంతులు ఉప్పెనవ్వాలి.
కార్పొరేట్‌ కలలకు
ఈ దేవుడి హత్యలకు
ఉరిబిగించాలి.