వినదగు నెవ్వరు చెప్పిన...

కోయిషిలో మత్సరా

యునెస్కో  డైరెక్టర్‌ జనరల్‌ (1999-2009)

(అంతర్జాతీయ మాతృభాషా దినోత్సవం సందర్భంగా ఇచ్చిన సందేశం నుండి)

21 ఫిబ్రవరి గుణాత్మక విద్య అందరికీ అందించాలనే ధ్యేయంతో, శైశవం నుంచి పాఠశాల విద్యా విధానంలో మాతృభాష ఉపయోగించాలి. అధికార జాతీయ భాషతో పాటు మాతృభాషను కూడా ఉపయోగించడం ద్వారా విద్యార్థులు మంచి ఫలితాలు సాధిస్తున్నారని ఇటీవలి అధ్యయనాలు స్పష్టంగా చెబుతున్నాయి. అంతేగాక విద్యార్థులకు జ్ఞానాభివృద్ధినీ, అధ్యయన శక్తినీ అవి ఇనుమడింపజేస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం సగటున నెలకు రెండు భాషలు కనుమరుగైపోతున్నాయి. కనుక ఈ మాతృభాషాదినోత్సవం నాడు భాషా వైవిధ్యాన్ని కాపాడే చర్యలు చేపట్టాలి. నేడు ప్రధానంగా ప్రపంచంలోని ప్రాచీన తెగల భాషల గురించి తీవ్రంగా ఆలోచిస్తున్నారు. వారి వారసత్వాన్ని వ్యక్తిత్వాన్ని కాపాడుకోవడానికీ, వారి మాతృభాషను రక్షించుకోవడమనేది వారి కీలకమైన హక్కుగా మనం గుర్తించాలి. భాషా బోధన, ప్రత్యేకంగా మాతృభాషలో బోధన అనేది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నేడు అత్యంత ప్రధానమైన విషయంగా వుంది. విశ్వవ్యాప్తంగా తమ భావాలను ఈ భాషలు తెలియజేయగలిగి వుండాలి. ప్రతివ్యక్తి తన సొంత భాషను కాపాడుకొంటూ, దాన్నొక వ్యక్తీకరణ రూపంగా జీవితాంతం

ఉపయోగించుకోవాలి.