స్వప్నం ధ్వంసమైన ప్రతిసారీ

రామకృష్ణ . యస్   - 8985087408

దేహం నుండి దేశంలోకి

తెగిపడ్డ నెత్తుటి ముద్దలు

చీకటి ముళ్ళ కంపలపై

చిక్కుకున్న రేపటి జ్ఞాపకాల్ని 

భద్రపరచుకుంటున్నాయి.....

 

కల్మషమెరుగని ఆ కళ్ళ వాకిళ్ళు

మెత్తని అమ్మపొత్తిళ్ళలోని వెచ్చదనాన్ని

చవి చూసేందుకు ఆరాటపడుతున్నాయి....

 

ఏ పేగుదారం తెంపుకున్న గాలిపటాలో

చిరిగిన ఆకాశాన్ని

తమ ఒంటికి చుట్టుకుని

ఆత్మ విశ్వాసాన్ని నింపుకున్న ఆ కళ్ళతో

అణువణువునూ శోధిస్తుంటాయి ......

 

నగ్న పాదాలతో

జనారణ్యపు బాటల్లో

మెతుకు కరువైన ప్రతిసారీ

ఒక్కొక్క క్షణాన్ని

ఒక్కో తూటాగా మార్చి

పేగుల్ని తూట్లు పొడిచే ఆకలితో

నిత్యం బ్రతుకు పోరాటం చేస్తుంటాయి
అమ్మ చేతి స్పర్శా తెలియదు

గుండెలపై చిరు పాదాలతో

దరువు వేయించుకునే

నాన్న ప్రేమా ఓ స్వప్నమే ....

గతాన్ని తెలిసినా

నిశ్శబ్దాన్ని మోస్తున్న చీకట్లు

మెల్లగా నవ్వు కుంటున్నాయి ...

రెప్ప ముడవని ఆ కళ్ళు మాత్రం

రేపటి వేకువ కోసం

ఎన్నో పద్మవ్యూహాల మబ్బులరెక్కల్ని విరిచి 

వెలుగును పోగేసుకుంటూ

మిణుగురులై ఎగురుతూ

ఉంటాయి ....


స్వప్నాలు ధ్వంసమైన ప్రతిసారీ

భరోసాలేని భవిష్యత్కోసం

దేశాన్ని ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటాయి