నా డైరీ కనిపించడం లేదు..!

కవిత

- చిరిగిన మంజుల 8500448513

నా డైరీ కనిపించడం లేదు

మీరేమైనా చూసారా..

 

ఉదయాన్నే పూసిన

తెల్ల మందార రేకుల్లా

మదువైన అట్ట కలిగిన

నా డైరీ

అందమైన నా పేరుకు

మరింతఅందం వచ్చేట్టుగా

తెల్లని అట్ట మీద కెంపు రంగులో

రాసిన అందమైన అక్షరాలతో నా డైరీ

మీరెవరైనా చూసారా..!

తన పుటల మధ్య

మొగలి రేకులు దాచుకుని

పేజీ తెరవగానే

తన పరిమళంతో నను

తన్మయత్వానికి గురిచేసే

నా డైరీ..!

 

సాయంత్రం అయ్యేటప్పటికి

పెంపుడు పావురంలా

నా చేతిలో ఒదిగిపోయే

నా డైరీ...!

నా దినచర్యను

తన భుజాలకెత్తుకొని

నా సంతోషంలో భాగమై

నా విచారం తన

హదయానికి హత్తుకొని

నను ఓదార్చి సేదదీర్చే

నా డైరీ...!

ఒకరోజు పూర్తయి

రెండవ రోజుకోసం

ఎదురు చూసేందుకు స్ఫూర్తిగా

నను జోకొట్టి నిదురపుచ్చి

నాకు వెన్నెల కాంతులు

నక్షత్ర తోరణాల స్వప్న వీచికలు

కానుకగా పంపి

రాత్రంతా నా తలగడ ప్రక్కన

మేలుకునుండే

నా డైరీ...!

కనిపించడం లేదు

మీరేమైనా చూసారా..!

 

నిన్న రాత్రి ఇక్కడే పెట్టాను

ఇల్లు సర్దడంలో

దారి తప్పి ఎటు పోయిందో

కనిపించడం లేదు

మీకెవరికైనా కనిపిస్తే

గుర్తు పట్టడం తేలికే

దారి తప్పి

బిక్కు బిక్కుమంటున్న

తెల్ల కుందేటి పిల్లలా

దిగాలుగా ఒకమూల

ఒదిగి ఉంటుంది..!

మీకు కనిపిస్తే

కాకితో కాస్త కబురుపెట్టరూ

జాజిపూల పల్లకీతో

ఎదురెళ్ళి స్వాగతిస్తాను..!