మా ఊరు - పావురాళ్లు

మహమూద్‌
94410 27462

పేరులోనే ప్రొద్దు ఉన్నందుకేమో
మా ఊరిని వెలుతెరెప్పుడూ వీడదు
పావురాళ్ల రెక్కల వెన్నెల
ఒక ఆభరణం మాకు

పసిపాపాయి మోము మీద
నవ్వులు పువ్వులుగా విచ్చుకున్నట్టు
రెక్కలు విప్పార్చుకొని
మా ఊరి పొద్దుల మీద
పావురాళ్ళు వాలుతూ ఎగుర్తుంటాయి
వాటి ఎగిరింతలు
గాలి గిలిగింతలు జమిలిగా
ఊరు ప్రశాంతత ఊయలలో ఊగుతుంటుంది

కపోతాలు శాంతి దూతలంట కదా
ఇన్ని వందల దూతలు మా వైపుంటే
శాంతి మా ఊరి మీద గాలి పరవళ్ళవదా?
ఆ రెక్కల వర్ణంలో అవి
బూడిద పూసుకున్న శివభక్తుడిలా ఉంటాయి
వాటి మెడకింద సప్తవర్ణాలను
ఇంధ్రధనుస్సులు అద్దిపోయా ఏమో మరి!

రెక్కలొచ్ఛిన భూమిలా
వాటి దేహం గోళాకారం
గుటుర్గూ అంటూ ఒకటే శబ్దం
వాటి వల్ల మా దరి చేరదు నిశ్శబ్దం

ఒక వైపు మసీదు మీనార్లూ
ఇంకో వైపు గోపురాలూ మా ఇండ్ల వసారాలు
ఊరి చెవులకు లోలాకులు కుట్టినట్టు
ఎటు తల తిప్పినా అటు వాటి గూళ్ళు
గుడ్లు పెట్టి పొదిగే సమయంలో తప్ప
నిమిషం కూర్చోని కుదుర్తనం లేని
అల్లరి పిల్లల్లా గుంపులు గుంపులుగా
చక్కర్లు కొడుతుంటాయి!

ఎంత ఐక్యత వాటికి
గూటిని కాపాడుకొనే పనిలో
వాటి నిమగతను చూసి
మన కాంక్రీటు గుహలు సిగ్గుపడుతుంటాయి
ఆ జంటల మధ్య పని విభజన
మన జెండర్‌ బయాస్‌ను ప్రశ్నిస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది
సమ సమాజం మనకొక కలైతే వాటికి వాస్తవం!

ఒక్క గద్దని కూడా పక్షుల రాజ్యపు గద్దె మీద
కూర్చోనీయని బలమైన విహంగ వీక్షణం వాటిది
ఎంతో నేర్చుకోవాలి మనం, ఈ బుల్లి జీవుల్నించీ?

ఆకాశాన్ని భూమిని కలిపే వారధులు పక్షులనీ
వాటి గూళ్ళలో కొంత చెట్టుకూ
గుండెల్లోనూ కొంత నింగికీ
ఇంకొంత భూమికీ చోటుందని
అవి చెబుతుంటాయి!

మనలా సంపద కోసం అటు అంబరాన్నీ
ఇటు అరణ్యాల్నీ కబ్జా చేయకూడదనీ
ప్రకృతి జీవులుగా జీవించడానికి
ఏ కృతినీ చెడగొట్ట కూడదనీ
వాటి గూళ్ళు ఉదాహరణలవుతాయి

అందుకే
నేనూ ఓ పావురాన్నిపుడు
నా రెక్కల కింద కొత్త భూగోళం పొదుగుతూ...