చినుకు మాట్లాడితే!

- వారణాసి భానుమూర్తి రావు - 9989073105


సముద్రాలు మేఘాలను
రాయబారానికి పంపిస్తే
చిట్టి చిట్టి చినుకమ్మలు
మళ్ళీ సముద్రాన్ని పలకరిస్తాయి

ఆవిరి బుడతలు ఆకాశానికి ఎగిరే కొద్దీ
నీటి మేఘాలు వువ్వెత్తున పొంగుతాయి
ఏకధాటిగా చినుకు చినుకు ఆడుకొంటూ
గగనం నుండి వాన రాగాల్ని పాడుకొంటూ
భూమి తల్లిని అభిషేకం చేస్తాయి
కల్మషం లేని జలంతో
కరిమబ్బులు నేలమ్మను దీవిస్తే
పచ్చని ప్రకతి పులకరిస్తుంది
పుడమిని చీల్చుకొని రెండు లేతమ్మ ఆకులు
రెపరెప లాడుతూ ఆడుకొంటాయి
చల్లని తుషార బిందువులతో
ప్రభాత కిరణాల్ని పరిచయం చేసుకొంటాయి

చినుకమ్మ మాట్లాడితే
ఈ పధ్వి పులకరించదా?
ఈ పక్షులు పలకరించవా?
ఈ తరువులు కుశల ప్రశ్నలు వెయ్యవా?

చినుకమ్మ మాట్లాడితే
ఈ కవి గుండెల్లొ అక్షరాల హరివిల్లు పూయదా?
భావాల పొదరిల్లు వికసించదా?
కవిత్వం సంద్రమై పొంగదా?