ఉషోదయం సిగ్గుపడుతోంది

కవిత

- పొత్తూరి సుబ్బారావు - 9490751681

ఈ ప్రపంచంలోకి
ప్రతిరోజూ వచ్చి
దినచర్యకుపక్రమించటానికి
ఉషోదయం సిగ్గుపడుతోంది

వినకూడనివి, కనకూడనివి
తన కిరణాలపై విరగపడి
కన్నీటి రేఖలనద్దుతాయోనని
నవమాసాలు మోసిన తల్లీ
నవమాసాలు నిండని పాపపై
అదేమిటో!వినకూడని మాట
అత్యాచారమట!
అదొక పైశాచిక దాడి
ప్రవీణుడట!
దేంట్లో లేకపోయినా
దీంట్లో సాధించినట్లున్నాడు
కామాంధకారాన్ని ఒళ్ళంతా కప్పుకున్నవాడికి
శ్వాస, ధ్యాస, ఆలోచనంతా అదేకదా!
పసితనపు సోయగంపై
విషక్రీడతో విజృభించేవాడికి
సభ్యత, జనవాహిని ఎక్కడ కనపడుతుంది
సమాజమంతా కళ్ళు తెరిచి హూంకరిస్తే
అతనొక నిందితుడైనాడు
నవమాసాలకే ఉరిశిక్షపడిందనే
ఆనందోత్సాహాల నడుమ
ఉషోదయం మళ్ళీ చిరునవ్వు చిందిస్తున్నది
ఆ నవ్వు ఎంతకాలం?
అందరికన్నా నేరగాళ్ళ శిక్షలకే
అవకాశాలెన్నోవున్నాయి
ఈ న్యాయవ్యవస్థలో
అంతిమ తీర్పుకింకా
ఎదురుచూడాల్సిందేనేమో!