పాపం పసివాడు

కథ

పత్తి సుమతి - 8790499405

''నన్ను విక్టిమ్‌''ని చేశారు. నేను బయటికి వెళ్ళి తలెత్తుకు తిరిగలేకపోతున్నాను. మొదట్నించీ మొత్తుకుంటూనే ఉన్నాను.. నన్ను డిస్ట్రర్బ్‌ చేయకండి. నామట్టుకు నేను చదువుకోగలను అని.. విన్నారా!? మీ మాట మీదే.. ''డాక్టరయి పోవాలి.. ఫస్టు రాంక్‌ వచ్చేయాలి'.. ఒకటే గోల.. గోల.. '' ఇంపేషంట్‌'గా చెప్పుకు పోతున్న కొడుక్కి అడ్డువస్తూ .. ''ఒరే.. ఒరే.. నవీన్‌ అన్యాయంగా మాట్లాడకురా!.. నాకు అసలు ఏం జరుగుతూందో తెలియనే తెలియదు.. నమ్మురా! నాకు అంత జ్ఞానం కూడా లేదురా! నిజంరా.!

ఏదో డాక్టరు అవుతావేమో అని - ఆశ తప్ప.. ఈ విధంగా మీనాన్న గారు ప్రయత్నిస్తున్నారని.. నాకు అసలు తెలియదు.. నామాట నమ్మరా!''- ఆవేదనతో నవీన్‌ అమ్మ వాసవి.

''సరేలే.. ఏదో ఒకటి.. 'టార్గెట్‌' అయింది నేనేకదా! ఈ 'అడ్డదారి'లో ఎప్పుడు ఏ విధంగా బెడిసి కొడుతూందోనని ఒక్క క్షణం కూడా ''సబ్జెక్ట్‌' మీద 'కాన్సస్ట్రేషన్‌' చెయ్యలేకపోయేవాడ్ని.. తెలుసా!?

నా 'మెంటల్‌ పెయిన్‌' ఎవరితో చెప్పుకోనూ!

''మీ అమ్మకు చెప్పకు.. తనకి అర్థంకాదు..''

అని నాతో ప్రామిస్‌ చేయించారు! తెలుసా!..'

వాసవి - కొడుకు చెపుతున్నది వింటూ.. ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్య పోయింది.. ఏదో అందామనుకునేలోపే...

''ఎందుకు ఆ బోడి రాంక్‌..?

నా స్నేహితులు ఎలా కామెంట్‌ చేస్తున్నారో? ''ఎంత పని చేశాడురా మీ డాడీ.. పైగా పెద్ద ఆఫీసరు.. టి.ఎ.ఎస్‌.క్యాడర్‌ కూడా! .. ఆ మాత్రం 'కామన్‌సెన్స్‌' లేదా!

'కంచే చేను మేస్తే' సామెత చిన్నప్పుడు విన్నాం.. ఇంతకీ ఇంత 'బ్రిలియంట్‌'వి నువ్వు ఎలా 'అడ్డదారి'లో రాంకు కొట్టేయడానికి 'యాక్‌సెప్ట్‌' చెయ్యగల్గేవు?!?..''

ఇలా - సూటిపోటీ మాటల్తో చంపుతున్నారు..''

మౌనంగా మనస్సులోనే రోదిస్తూ కొడుకు మాటలు వింటూన్న వాసవి సడన్‌గా కారు హారన్‌ మ్రోగడంతో ఠపీమని లేచి నిలుచుని-

''బాబు నవీన్‌! మీ నాన్నగారు వస్తున్నారు.. దయచేసి ఊరుకో.. నీకు పుణ్యం ఉంటుంది.. నాకు పూర్తిగా ఇప్పుడే అర్థమయింది.. నువ్వు మాత్రం.. ఆవేదన చెందకు..'' అంటూండగా.. వినిపించుకోకుండా- 'నేను ఒక్క నిమిషం కూడా ఇక్కడ ఉండను..'' అంటూ బ్యాక్‌డోర్‌ నుంచి విసురుగా బయటికి వెళ్ళిపోయాడు

నవీన్‌.....

''ఒరే బాబూ నవీన్‌.. ఆగు.. నామాట విను ఒరే'' అని వాసవి పిలూస్తోన్నా వాడు ఫాస్టుగా వెళ్ళిపోవడం.. నవీన్‌వాళ్ళ నాన్న లోపలికి రావడం ఒక్క సెకెండ్‌లో జరిగిపోయాయి...

లోపలికి వస్తూ నవీన్‌ ఏడీ..''ఎందుకా గావు కేకలు.. వెళ్ళనీ వాడే వస్తాడు..'' అన్నాడు నిర్లక్ష్యంగా..

ఏం జరుగుతూందో క్షణంలో అర్థం చేసుకుని...'' ఆ.. ఆ.. మీరు చేసిన నిర్వాకంకి.. వారు లోలోన ఎంతగా కుమిలిపోతున్నాడో.. మీకు ఆ పసి హృదయం అర్థం కాదులెండి..''

''వాడి భవిష్యత్‌ కోసం చేస్తే ఇలా బెడిసికొట్టి లీక్‌ అవుతోందని నేనేమైనా కలగన్నానా!? ఎక్కడకిపోతాడు.. వస్తాడులే!'' తన మామూలు ధోరణిలోనే ధీమాగా అన్నాడు నవీన్‌ డాడీ.

''ఎంత సులువుగా చెప్పేశారు.. వాడి స్నేహితులు టీచర్స్‌ ఎలా కామెంట్‌ చేస్తాన్నారో వినండి..

వాడే చెబుతాడు మీకు...

పట్టున పద్దెనిమిది ఏళ్ళు దాటలేదు. వాడికి ఆ లేత హృదయం ఎలా తట్టుకోగలదు..?!

అయినా క్లాసు వన్‌ ఆఫీసరు అయివుండి..

మీకు ఈ మాత్రం జ్ఞానం లేకపోవడం ఏమిటి..?!''

''షట్‌అప్‌.. మరీ ఓవర్‌ అయిపోతున్నావు'' - భర్త

''చాల్లేండి ఈ 'అడ్డదారి' లో రాంక్స్‌ సంపాదించడం ఏమిటి?! నేను అంతగా చదువుకోలేదనేగా నాకు తెలియకుండా ఇంత ఘోరం చేశారు.

నాకు చెప్పొద్దని 'మాట' తీసుకున్నారటగా..

డబ్బుతో ఏదైనా చేయవచ్చు అనుకున్నారు 'సరస్వతీ దేవి'ని కొనలేరు..

చాలా చాలా తప్పుచేశారు.. మీరు.. క్షమించరాని తప్పు చేశారు.. రాంక్స్‌.. లక్షలు పెట్టి కొంటారా?.. చీకటి పడుతోంది..

ఎక్కడికి వెళ్ళాడో.. నాకు చాలా భయంగా ఉంది.. వెళ్లి తీసుకురండి'' గద్గద కంఠంతో అంది వాసవి.

కొంచెం తగ్గి ''ఎక్కడికి వెళ్లి వెతకను''..

వాడే వస్తాడు.. మరేం పరవాలేదు.. ఎక్కడికి వెళ్తాడు..?' మళ్ళీ ధీమాగా అంటూ బాత్‌రూమ్‌ వైపుకి వెళ్ళిపోయాడు భర్త.

''ఈ పాషాణంతో మాట్లాడలేం.. డబ్బుతో ఏదైనా కొనేయవచ్చు.. అనుకునే మనిషికి.. ఆ పసివాడి మనస్సు.. అర్థం కాదు'' అనుకుని తళుక్కున ఒక ఆలోచన రావడంతో తన రూమ్‌లోకి వెళ్ళిపోయి తలుపు లోపలికి గడియ వేసి.. ఫోన్‌ తీసుకుంది..

్జ్జ్జ

''హలో.. హలో.. సరోజ్‌.. నేను ఆంటీని నవీన్‌ వాళ్ళ అమ్మని.. బాబూ! నవీన్‌ మీ యింటికి వచ్చాడా!'' ఆత్రంగా, నెమ్మదిగా అడిగింది..

''లేదు ఆంటీ'' అవతల కంఠం..

''బాబూ సరోజ్‌.. వాడు చాలా డిప్రెషన్‌లో ఉన్నాడు.. చీకటి పడుతుండగా వెళ్ళాడు.. నాకు చాలా భయంగా ఉంది.. వాడి మనస్సు నీకే బాగా తెలుసు.. వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉంటాడో తెలుసుకుని.. నీతో తీసుకురావా! ప్లీజ్‌ సరోజ్‌..' ఎంతో దీనంగా-

వాసవి - వస్తోన్న కన్నీరు తుడుచుకుంటూ..

''ఆంటీ! మీరు ఏమీ అనుకోనంటే - ఒక నిజం చెప్పాలనుకుంటున్నాను... అంకుల్‌ చాలా తప్పుచేశారు - ఆంటీ.. వాడిని 'మిస్‌గైడ్‌' చేశారు. అందరూ ఇదేమాట అంటున్నారు. మా కళాశాలలో ఇదే టాపిక్‌.. క్లాస్‌వన్‌ ఆఫీసర్‌ అయి నవీన్‌కు రాంగ్‌ డైరెక్షన్‌ ఇచ్చారు. వాడు చాలా తెలివైనవాడు ఎల్‌కేజీ నుండి నా క్లాస్‌మేట్‌ కదా!... కేవలం ర్యాంక్‌ కోసం ఇలా..'' చెపుతున్న సరోజ్‌కి వాసవి నెమ్మదిగా రోదిస్తూ.. (పెళ్ళుబికిన) కన్నీరు తుడుచుకుంటూ.. ''బాబూ.. సరోజ్‌.. టైమ్‌ లేదు.. త్వరగా నీ స్నేహితులతో వెళ్ళి ఎక్కడున్నాడో తెలుసుకో బాబు.. ఈ ''ఊబి'' నుండి వాడిని నీవే బయటికి తేవాలి.. వెళ్ళు బాబు.. త్వరగా వెళ్ళు.. ఆలస్యం చేయకు.. '' గద్గదస్వరంతో రోదిస్తూ ఫోను కట్‌ చేసింది.. వాసవి.

్జ్జ్జ

''అమ్మా! నవీన్‌ వచ్చాడు.. కాదు.. మేమే లాక్కొచ్చాము వాడ్ని.. గాంధీపార్కులో ఒంటరిగా ఓమూల బెంచ్‌ మీద కూర్చుని ఉన్నాడు.. నేను, నా స్నేహితులు ప్రవీణ్‌, రాజేష్‌, పవన్‌ ఎంతగా వెతికేమో తెలుసా!?.. ఇక్కడే భోజనం చేస్తాడు..'' దడదడ చెప్పుకుపోతున్న కొడుకుని చూసి - విషయం అర్థం చేసుకుంది సరోజ్‌ తల్లి.

''రా..రా.. నవీన్‌! కూర్చో.. మంచినీరు కావాలా!.. ఎందుకు దిగులు? ముఖం పైకెత్తవోయ్‌! ఇందులో నీ తప్పు ఏముందీ!? నీవు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు తెలుసుకదా! చాలా బ్రిలియంట్‌వి.. కాకపోతే మీనాన్నగారు.. పెద్ద ఆఫీసర్‌ కదా! తన 'పలుకుబడి' ఉపయోగించి రాంక్‌ సంపాదించి పేపర్‌లో నీ 'ఫొటో' పడితే చాలనుకున్నారు. డాక్టర్‌కోర్స్‌కి 'సబ్జెక్ట్‌' రావాలి గాని రాంక్స్‌ రావు అని తెలియదు మీ డాడీకి. 

సరిసరి.. బాత్‌రూమ్‌కి వెళ్ళి రిప్రెష్‌ అయిరా.. భోజనం చేసిన తరువాత తీరిగ్గా మాట్లాడుకుందాం.. సరోజ్‌!

నవీన్‌తో కూడా నీవూ వెళ్ళు..'' అందామె.

అమ్మ చెప్పింది అయస్కాంతంలా అర్థం చేసుకుని నవీన్‌కి బాత్‌రూమ్‌ వైపుకి తీసుకువెళ్ళాడు సరోజ్‌..

్జ్జ్జ

''హలో.. హలో.. నేను నవీన్‌ మదర్‌నండి.. మా అబ్బాయి వచ్చాడా!? మీ అబ్బాయి సరోజ్‌ ఉన్నాడా''

అవతల కంఠం ఏడుస్తూ తడబడుతూ.. గద్గద స్వరంతో ఆత్రంగా..

''ఏడవకండి.. మరేం పరవాలేదు.. మీ అబ్బాయి ఇక్కడే ఉన్నాడు. మా తోనే భోజనం చేశాడు. మరీ రాత్రి 10 గంటలయింది కదా! మరి ఇప్పుడు ఎందుకు? రేపు

ఉదయం బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌ చేసి వస్తాడు లెండి. తోడుగా మా అబ్బాయిని పంపుతాను. వర్రీ అవకండి. నిదానంగా వస్తాడులెండి.. మరేం పరవాలేదు.. నేను జెనిటిక్స్‌ ప్రొఫెసర్‌ని.. నిమ్మళంగా ఉండండి. వాడెంత? వాడి వయస్సెత? చాలా సున్నితమైనవాడు. . వాడి ప్రమేయం లేకుండా మీ వారే తన 'ఇగోయిజమ్‌'తో చేసారు 'ఈ బ్లండర్‌'. అంత ఆలోచనాశక్తి వాడి (నవీన్‌) కెక్కడిది..!? - 'పాపం పసివాడు'.. లేలేత వయస్సులో ఉన్నాడు. వాడికి చెప్పేవిధంగా చెపుతాను.. సరేనా. నన్ను నమ్మండి' సరోజ్‌ అమ్మగారు.. ఓదార్పుగా.. అంది.

''ఓకె మేడమ్‌! కేవలం.. మిమ్మల్నే నమ్ముకున్నాను'

అంది నవీన్‌ వాళ్ళ అమ్మ..

వాసవి ఫోన్‌ కట్‌ చేస్తూ..

''నవీన్‌! మీ అమ్మగారితో నేను చెప్పిన విషయాలు కొంతవరకు నీవు అర్థం చేసుకుని ఉంటావు.'' సోఫాలో కూర్చుంటూ సరోజే వాళ్ళ అమ్మగారు సంభాషణ నిదానంగా మొదలుపెట్టారు..

''అవును ఆంటీ! అర్థం అవుతూంది'' అన్నాడు నవీన్‌.

''ఎందుకంటే.. ఇది కేవలం యాదృచ్ఛికం అనుకోవాలి.. కొందరు ఉన్నతాధికారులు.. మరీ సెల్ఫిష్‌గా, ధీమాతో కొన్ని తప్పుడు అంచనాలు వేస్తోంటారు.. లీక్‌ అవదు అనే ఓవర్‌కాన్ఫిడెన్స్‌తో. మీ నాన్నగారు అంతే!

తన హోదాని ఎక్స్‌ప్లాయిట్‌ చేశారు..

''వుయ్‌ కెన్‌ చూజ్‌ ఎనీథింగ్‌ ఇన్‌ ద వరల్డ్‌. బట్‌ వుయ్‌ కెనాట్‌ చూజ్‌ అవర్‌ పేరెంట్స్‌'' ఇది జన్యుశాస్త్రంలో మేము తరచుగా చెపుతూ ఉంటాం..

నీది లేత వయస్సు.. విచక్షణాజ్ఞానం తక్కువ.. 'పేరెంట్స్‌ మన మంచికే కదా! చేస్తున్నారు.. అని గుడ్డిగా నమ్మేస్తారు మీరు.. ఇక్కడ అదే జరిగింది. మీ ఫాదర్‌ని ప్రతిఘటించే శక్తి నీలో లేదు.. ఇలా బెడిసి కొడుతోందని ఊహించలేవు కూడా! సరే జరిగింది ఏదో జరిగింది.. మీ అమ్మ గురించి ఆలోచించు.. ఆవిడ అట్టే చదువుకోలేదు.. ఏమి జరుగుతూందో ఆవిడకు బొత్తిగా తెలియదు.. బెంబేలెత్తి పోతున్నారు.. నీవు  నీ కెరీర్‌ని నీకు నచ్చినట్లుగా మలుచుకో.. మీ నాన్న గారే 'దోషి'.. పూర్తిగా ఈ లీకేజిలో... మీ నాన్నగారిని కూడా ఎక్కువగా విమర్శ చేయకు...బి కామ్‌, బి బోల్డ్‌ బి వైజ్‌.  అసలు సరోజ్‌కి తండ్రే లేరు.. చిన్నప్పుడే వాడు తండ్రిని కోల్పోయాడు కదా! అప్పటినుంచి అన్నీ నేనే వాడికి. మీ అమ్మగురించి ఆలోచించాలి..''

అలా చెప్పుకుపోతున్న సరోజ్‌ తల్లి మాటలకు ఏమైందో ఏమో ఒక్కసారి నవీన్‌ ఆర్ధ్రతతో '...ఆంటీ అర్థమైంది.. నేను జరిగిన దానికి మరి ఫీల్‌ అవను.. నా భవిష్యత్‌ ముఖ్యం.. అమ్మని సంతోషపెడతా! రేపు తెల్లారి.. సరోజ్‌తో ఇంటికి వెళతాను.. నమ్మండి. ఆంటీ అంటూ.. పడక గదివైపుకి తన చిన్ననాటి నుండిక్లాస్‌మేట్‌ అయిన సరోజ్‌ చేయి మరింత గట్టిగా పట్టుకుని వెళ్ళాడు.....

గత కొన్ని నెలలుగా నిద్రకు కరువైన ఆ 'పసివాడు' హాయిగా తేలికగా నిద్రపోయాడు. తన స్నేహితుడిపై చేయివేసుకుని....