బాల్యం అంతరిస్తుందేమో

కవిత

- బంగార్రాజు కంఠ 8500350464

గళ్ళపుస్తకంలోని అక్షరాలు

వెక్కిరిస్తున్నాయి

నవ్వుపెదాలకు పువ్వులు

ప్లాస్టర్లు అంటించుకుంటున్నాయి

తాజాదనాల తలలు తెగ్గోస్తూ

గాలి భారంగా కదులుతుంది

ఆడీ పాడిన చెలిమి ఆవిరయ్యిందని

బార్భీ గుక్కపట్టి ఏడుస్తుంది

ఫ్యాన్సీ డ్రెస్‌ షో లో మురిపించిన

ప్రిన్సీ తప్పిపోయిందని డ్రస్‌ వెతుక్కుంటుంది

డ్రాయింగ్‌ షీట్‌ పై గీసిన కోతి బొమ్మ

ఏడుస్తూ వుంది

 

పసినవ్వుల్లో రసికత వెతుకుతున్న

లోకం ముఖాన ఉమ్మండిరా బాబు ఉమ్మండి

బాల్యాన్ని బలాత్కరిస్తున్న

మగతనాల మీద

ఏ రాచపుళ్ళునో రాజెయ్యండి

లేకపోతే

కాలుష్యానికి కొన్ని పక్షులు అంతరిస్తున్నట్టు

మానవ పరిణామ కలుషిత సిద్ధాంతంలో

ఇక బాల్యం అంతరిస్తుందేమో

 

చిట్టి గువ్వలారా.., పొట్టి తల్లులారా

మీ నవ్వులేని ప్రపంచం

ప్రాణవాయువు లేని పర్యావరణం

కదులుతున్న కాలం మొనమీద

ఇన్ని అక్షరాల పూలు పట్టుకుని

ఎదురు చూస్తుంటాను

మరణించిన బాల్యాలను

మీ సాక్షిగా మళ్ళీ బతికించడానికి