నా కలం పిడికిలెత్తింది

కవిత

- తిరునగరి శరత్‌ చంద్ర - 6309873682

నిన్నటి చీకట్లను చీల్చి

తెచ్చుకున్న వెలుతురును

దోపిడీ చేసే కన్నులను పొడవాలని

నా కలం ఉరిమి చూసింది.

పిడుగుల వంటి కవితలను కురిసి

మేఘాల గర్జనలతో మెరిసి నిలిచింది.

మా బూటు కాళ్ల కింద

మీరు బాట వేసుకుని నడవాలని,

మా తుపాకీ తూటా నోటికి

మీ గుండెని ఆహారంగా అందించి

పునీతులు కావాలని,

మా చూపుల దారుల్లోనే

మీరు బారులు తీరి నిలబడాలని,

మేం కన్నెర్రజేస్తే మీ బతుకులు బుగ్గిపాలు కావాలని

అదిలించే, బెదిరించే

నీచ రాజకీయాలను చూసి నా కలం కదం తొక్కింది.

నిరాశమయ జీవితంలో

తీయని ఆశలు విరియాలని,

నలుగురి క్షేమం కోసం

తమ జీవితాలను త్యాగం చేయాలని,

సమతా మమతల విలువలు

తోటలుగా నాటి పూలు పూయించాలని

తపించే వారికి నా కలం చేయూతనిచ్చింది.

మంచి పనులు చేసే మనుషులు

ఎదురుగా వచ్చినప్పుడు,

అమాయకుల బ్రతుకులను తొక్కిపెట్టాలని చూసే

దుర్మార్గుల కత్తులను నరికే

సత్తువలు ఎదురైనప్పుడు

నా కలం హారతులెత్తింది.

 

అశాంతిని నశింపజేసి

ప్రశాంతిని వెలిగించేందుకు

జరుగుతున్న రణంలో

కోటి చేతులు పడగెత్తి నిలిచినపుడు,

కోటి గొంతుకలు అలలెత్తి నడిచినపుడు

ఆ రణంలో తానూ నిలబడి

కలబడతానని

నా కలం పిడికిలెత్తింది.