కవితలు

తొలి దారిలో
రవి నన్నపనేని
- 9182181390

పరిపూర్ణత

పి.వి.ప్రసాద్‌ - 9440176824

 

తొలి దారిలో
రవి నన్నపనేని -
 9182181390

పోక పోక మా ఊరుబోయా

ఏ గూటిదో గోరింక పిట్ట
'ఎవుడ్రా నువ్వు' అన్నట్టు ఎగిరి పోయింది
బురద బర్రె చిరాగ్గా
తోక చర్నాకోలు ఇసురుతూ పరిగెత్తింది
ఊరకుక్క
మొరిగింది అనుమానపు చూపుల్తో-

పోక పోక మా ఊరుబోయా

మొకమంతా ముద్దాడి
పెద్దబాయి
చల్లని నీటితో సేదదీరిసింది
నక్కేరు చెట్టు
గాలి చేతులతో ఒళ్ళంతా తమిడి
గొడుగు నీడయ్యింది
పందిరి కింద కుక్కిమంచం
పట్టెమీద కూసో బెట్టుకుంది కాసేపు
ముసలోడి వాసన్తో -

పోక పోక మా ఊరుబోయా
తాటి చెట్టు
బరాబరా పలకరించింది
బొంగురు గొంతుతో
ఎండకి వెచ్చబడి
ఎవురూలేని అరుగుబండ సరసమాడింది
చురుక్కుమంటూ మెడ పైకెత్తి చూసి
అటూ ఇటూ తలదిప్పి
మెదలకుండా
పురుగులేరుకుంటోంది దిబ్బలో కోడి -

పోక పోక మా ఊరుబోయా
బాసలో
యాస పుట్టింది
మనసులో
యాది కదిలాడింది
దేహంలో
మట్టి చిగురుబెట్టింది
పోక పోక మా ఊరు బోయా -
మా ఊరు మనుషులు
మరిచిపోలేదింకా మరియాద !

 

పరిపూర్ణత
పి.వి.ప్రసాద్‌
9440176824

సుదీర్ఘ జీవనయానంలో

వృ ద్ధాప్యం ఆఖరి ప్రస్థానం

నిజానికి వృ ద్ధాప్యమంతా

వేదనలపాలే...

హరించుకుపోయిన శక్తియుక్తులు

కృశించుకు పోయిన అవయవాలు

క్షీణించిన రూపురేఖలు

వేధించే శారీరక రుగ్మతలు

వెంటాడే మానసికాందోళనలు...

వృ ద్ధాప్యానికి హెచ్చరిక చిహ్నాలు !

అలసి సొలసిన దేహానికి
పెను సవాళ్ళు!

ముదిమితనం మోయలేని
బతుకు భారాలు!!

కానీ-

నా అన్నవాళ్ళందించే-

పిడికెడు సానుభూతి

కొద్దిపాటి ఆదరణ

కాస్తంత కరుణ

కించిత్తు ప్రేమానురాగాలు

కాసిని ఓదార్పు వచనాలు...

కుంగిపోతున్న వార్ధక్యాన్ని

ఊతకర్ర సాయంలా
కాచుకుంటారు..ఆదుకుంటాయ్  

రోగికి వైద్యుడు చేకూర్చే
ఉపశమనంలా

ముసలి తనానికి సాంత్వన

చేకూరుస్తారు..భరోసానిస్తాయ్ 

నిరాశా నిస్ప హల్ని పారద్రోలే

ఉత్తేజ ఉత్ప్రేరకాలవుతారు

మినుకుమినుకుమను
వృ ద్ధాప్యపు దీపానికి

సరికొత్త వెలుతురునందిస్తాయ్

చీకటి ముసిరే మలి సంజెలో

వార్ధక్యం సేద తీరుతుంది!

మనసులో వ్యధ
మటుమాయమౌతుంది!!

ఆత్మీయుల ఆలంబనతో

కుదుటపడ్డ వృ ద్ధత్వం-

నుభవాల అనుభూతుల్ని

జ్ఞాపకాల దొంతరల్ని

నెమరువేసుకుంటూ

జీవితపు చివరిటంచులవైపు

పయనం సాగిస్తుంది!

కడదాకా సాగే ఈ పయనం

వార్ధక్యానికి పరిపూర్ణత నిస్తుంది!!