కవితలు

వాన - జ్ఞాపకం - సునీత పేరిచర్ల

ఖాళీలను పూరించడానికి... - దిలీప్‌. వి

ముసురు  - ప్రొ. బొంతా విద్యాధర్‌ 

తీగెల మీది జీవితం - మహమూద్‌

 

 

వాన - జ్ఞాపకం

- సునీత పేరిచర్ల - 8309420900


చూరు కింద కూర్చుని
చిటపటలాడుతూ పడుతున్న
చిరు చినుకులను చూస్తూ
చిందులేసిన బాల్యం..

చెంగు చెంగున దూకుతూ
చినుకు సవ్వడికి
తాళమేసిన పాదాలు
జారిపడితే తగిలిన గాయాలు..

నిశ్శబ్ద నీరవంలో
ఉన్నట్టుండి
ఆకాశం ఒల్లువిరిచి చేసే
ఉరుముల ఉత్సవానికి
ఉలిక్కిపడి లేచిన రాత్రులు..

నిరర్ధకమైన కాగితానికి
నిండైన రూపం ఇస్తూ
ప్రవాహంలో జారవిడిచిన
కాగితపు పడవలు..

వేకువ జామునో, సంధ్య వేళో
కిటికీ బయట నుండి
ఆడుకుందాం రమ్మని
పిలిచే నీటి తుంపరలు

బాల్యాన్ని దాటి వచ్చేసినా
మనసును తడిపే
మధురమైన జ్ఞాపకాలు..

 

ఖాళీలను పూరించడానికి...
- దిలీప్‌. వి8464030808
కవిత్వం చిటికెలు, చప్పట్లు చరిపించుకోవడానికి కాదు
సాహిత్యం సత్కారాలు సన్మానాల కోసం కాదు

అంటరాని బ్రతుకుల ఆవేదనను
అణగారిన వర్గాల ఆక్రోశాన్ని
పేద వారి వెతలను
బడుగు బలహీన వర్గాల బాధలను
'సిరా' సుక్కలుగా మార్చి
కళ్ళు మూసినట్టుగా నటించే నాయకుల
కనుల ముందు వాస్తవాల వెలుగులు పరుచడానికి
ఆకలి దప్పులు లేవని
జాతి మత కుల లింగ వివక్షలు లేవని
పుచ్చు మాటలు పలికే చచ్చు మూకల పై
అక్ష''రాళ్ళెత్తి'' దండ యాత్రలు చేయడానికి

కవిత్వం, సాహిత్యం
సమత, సౌభ్రాతత్వం
స్వేచ్ఛా, స్వాతంత్రం సాధించడానికి
జీవితంలో ఖాళీలను పూరించడానికి

 

ముసురు
- ప్రొ. బొంతా విద్యాధర్‌ - 9542010230


నులక మంచాల ముసుగుని
దుప్పటి ముసుగులో తన్ని
కిర్రు చప్పుళ్లతో
ముసలవ్వల బోసి ముఖాన
నర్మగర్భ పూలు
నవ్వులుగా పూయించిన
కొత్తజంటల
ముసురు ... ముసుగుదన్నేదెపుడో !
తడిసిన కుంపట్లతో
వాన గుంతలాడుతున్న పిడకలతో
ఉసూరు మంటున్న
కూలి బతుకు గంపలతో
నీరోడుతున్న పసికడుపుల చూపులతో
మూల్గుతున్న కుక్కి మంచపు ఆశలతో
గుడిసెలనేలుతున్న ఓటికుండ రక్కసి
గాన భజంత్రులతో మురిసిపోతున్న
ముసురు ... ముసుగుదన్నేదెపుడో !
తొలి చినుకు తెచ్చిన
తొలకరి వలపు గాలి
ధరణీ పుత్రుల మేనుపై
చక్కలి గింతల దుక్కిచేసి
విత్తకయే పండుటాకులను
తనువెల్ల మొలిపించి మురిపించెను,
గానీ ...
కన్నీటి కాల్వల గండి
చెట్లను చెరువులను
పుట్లను గట్లను ఏకంచేసి
కడుపుకోతను పొలం గట్లతో కోసి
ఇసుకమేటను పెరటి గాదెలలో నింపి
మరో మిత్తిని
హలధరుల నెత్తిమీద కెత్తిన
ముసురు ... ముసుగుదన్నేదెపుడో !

 

తీగెల మీది జీవితం
- మహమూద్‌ - 9441027462


తూకం ఎంత సరిగ్గా ఉండాలో?
అడుగు ఎంత జాగ్రత్తగా పడాలో?
లోతుల్లోకి తొంగి చూస్తూ
అగ్నితీగెల మీద నడుస్తూ
అగాధాలను దాటే పాదాలవి
ప్రాణాలు జారిపడే లోతుల గురించసలు
పట్టింపులేని జీవితాలివి
పట్టుకోసం ఒకరి చేయి ఇంకొకరికి తప్ప
ఆధారం శూన్యం
ఒకరి వెనుక ఒకరు నడుస్తున్నారన్న జ్ఞానం తోడుగా
పాదానికి కంటికి మధ్య చూపొక వారధి
నడకకు చూపే సారధి
దొమ్మధైర్యమే కష్టజీవి కదలికకు బలం
నిజానికి ప్రతి ఘడియవాడికో పరీక్ష
బతికి బట్టకట్టే ఉత్తీర్ణత ఎంత?
పనిలోకి దిగడానికీ
పని ముగింపు సమయానికి మధ్య
విస్తారంగా పరుచుకున్న ప్రమాదాల మధ్య
ప్రాణసంకట క్షణాలను ఊరడిస్తూ
ఉగ్గబట్టుకొన్న ఊపిర్లని
ఇంటిదాకా తిరిగి మోసుకురావడం గొప్ప కార్యం
ఆయుధం పట్టి ప్రత్యక్ష యుధ్ధంలో
పాల్గొనడం కంటే బలీయం

పొలంలో పన్జేస్తున్నపుడు కూలీలపై విరిగిపడే
మెరుపుతీగెల గురించి ఎవరికి తెలుసు?
ఫ్యాక్టరీల యంత్రాల మధ్య పడి
నలిగే దేహాల గురించెవరికి తెలుసు?
గొట్టాల్లోంచి పొగలాగా అవిరౌతున్నది
ఏ కార్మీకుడి ఊపిరో ఎవరికి తెలుసు?
మేన్‌ హౌల్‌లో పేరుకున్న మన అశుధ్ధాన్ని
శుభ్రపరచే దళిత బతుకుతెరువుకు
దుర్వాసనే శ్వాసనిశ్వాసని గుర్తెరగని చరిత్ర మనది
ఈ దేహాలు కత్తులను రెక్కలుగా తొడిగే దాకా
మార్మీక తీగెల మీద సాగుతున్న
ఈ బతుకుకు భరోసా లేదు...
రూపసారాల్లేని మరణానికి
చిరునామాలుగా మెలగడం
కాదు...
మరణాన్ని దరిదాపుల నుంచి
తరమడానికి సంఘటితం కావాలిపుడు..