వజ్ర సంకల్పం తెలంగాణ దీర్ఘ కవిత

ఈ కావ్యం మంచి-చెడుల విషయానికి వస్తే కావ్యం ఏకవస్తువు ప్రాతిపదికన ప్రారంభమవుతుంది. కాని మధ్యలో తెలంగాణతో ముడిపడి ఉన్న సామాజిక తెలంగాణ కూడా వస్తువులో సంలీనం చెందింది. తెలంగాణను తల్లిగా భావించి ఇక్కడ జరిగిన అనేక పోరాటాల పలవరింత కావ్యంలో కన్పిస్తుంది.
 డా|| సి. కాశీం

చీపెల్లి బాపు
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
63
ప్రతులకు: 
98498 63034