మాతృభూమి సేవలో అసువులు బాసిన ముస్లిం త్యాగధనులు

ఈ సంకలనం పాఠకులకు సమాజం పట్ల లౌకిక భావనావసరాన్ని ఆలోచింపజేస్తుంది.  మతాలకు సంబంధించిన సంకుచిత భావజాలం నుండి బయలుపడేలా చేస్తుంది. విశాల సామాజిక భూమిక నుండి చరిత్రను అధ్యయనం చేయాల్సిన సమగ్ర దృక్పథాన్ని కలిగిస్తుంది. సింగమనేని నారాయణ

సయ్యద్‌ అమీర్‌
పేజీలు: 
78
ప్రతులకు: 
97000 01104