ఒక మహా ఆవిర్భావం తర్వాత

మహాకవి శ్రీశ్రీ జీవితం. తెలుగు సాహిత్యంలో అతను ప్రవేశపెట్టిన వినూత్న ప్రయోగాలు, కావ్యలోకంలో నెలకొల్పిన విప్లవాత్మక ప్రమాణాలు యావత్‌ విద్వత్‌లోకాన్నీ అపూర్వస్థాయిలో ప్రభావితం చేశాయి. అసలు, శ్రీశ్రీ జననమే ఒక మహా 'అణు విస్ఫోటనం'! అలాంటి మహాకవి గురించి విద్వన్మణి పత్తి సుమతి, శ్రీశ్రీని ఆయన కవిత్వాన్ని పలుకోణాల నుంచి అధ్యయం చేసి రాసిన కొన్ని అర్థవంతమైన వ్యాసాలు, హృద్యంగా ఉన్నాయి.- డా|| ఎ.బి.కె. ప్రసాద్‌

శ్రీమతి పత్తి సుమతి, ఎమ్మెస్సీ
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
80
ప్రతులకు: 
87904 99405