తియ్యని వేప రావికంటి కథలు

కొద్దిపాటి తేడాలతో ఏ ఊరి కథలైనా ఇలాగే ఉంటాయి. అమ్మ, నాన్న, అన్న, దోస్తులు, పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులు, పాలేర్లు, ఇంటి పనుల్లో సహాయపడేవాళ్ళు... అంతా కలిసి రచయిత పుట్టి పెరిగిన ఊళ్ళో ఒక చిన్న ప్రపంచం! ఆ చిన్న ప్రపంచంలోనే విశాలమైన ఒక ఎల్లలు లేని జీవితాన్ని ఆవిష్కరించారు రచయిత.
- డా|| దేవరాజు మహారాజు

వేముల ప్రభాకర్‌
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
160
ప్రతులకు: 
9247040332