ఒక వేకువ కోసం కవితా సంకలనం

బెల్లంకొండ సంపత్‌ కుమార్‌ రాసిన కవితలన్నీ నిబద్ధమైనవే. నిజాయితీ గలవే. స్పష్టంగానే సరళంగానే సూటిగానే సున్నితంగానే ఉంటాయి. కవిత్వంలో చెప్పే అంశాలు ఘటనలు, సంఘటనలు, సందర్భాలు, వైరుధ్యాలు, వాదవివాదాలు, ధోరణులు, ఉద్యమాలు ఇలా ఏవైనా ఆయన భాజాలంలోంచే దృష్టిలోంచే దృక్పథంలోంచే మొలకెత్తుతాయి.
- డా. నాళేశ్వరం శంకరం

బెల్లంకొండ సంపత్‌కుమార్‌
వెల: 
రూ 60
పేజీలు: 
118
ప్రతులకు: 
99085 19151