మొగలి చెరువు నానీలు

 మొగలి చెరువు నిండా పల్లె కలువల ఘమఘమ లున్నాయి. మూడొంతుల పైదాకా నానీలు గ్రామ వాతావరణాన్ని ప్రతిబింబించేవే! కుటుంబం, నాన్న, అమ్మ, వృద్ధులు, కోళ్ళతోబాటు కొన్ని చోట్ల లోతైన తాత్వికత కూడా కనిపిస్తుంది. ఒకప్పుడు నిర్మలమైన హృదయాల ప్రజలున్న పల్లెలు ఈ నానీలు.   
- డా|| సి. భవానీదేవి

పనసకర్ల ప్రకాశ్‌ (నానీ)
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
52
ప్రతులకు: 
9346365618