సాహిత్య ప్రస్థానం ఆగస్టు 2021 పురస్కారాలు


ఊరి మర్లు
కథకు రూ.500
రచయిత : మారుతి పురోహితం

కొన్ని కన్నీళ్లు .. కొన్ని ఆనంద బాష్పాలు
వ్యాసానికి రూ.500
వ్యాసకర్త : ఎస్‌.హనుమంతరావు

వ్యాసానికి కర్లపాలెం రుక్మిణమ్మ పురస్కారం
కథకు డా|| ఎద్దుల సిద్ధారెడ్డి స్మారక పురస్కారం చెక్కులు ఈ రచయితలకు అందుతాయి
పాఠకులు తాము చదివిన కవితలు, కథలు, వ్యాసాల్లో నచ్చినవి కారణాలతో సూచించవచ్చు. సీనియర్‌, ప్రసిద్ధ రచయితల రచనలు కాక ఔత్సాహికులను, ఇటీవల రాస్తున్నవారిని ప్రోత్సహించడమే ఈ పురస్కారాల ఉద్దేశంగా గ్రహించగలరు. తగిన రచనలు లేనప్పుడు పురస్కారాలు ప్రకటించబడవు.

- ఎడిటర్‌