అక్టోబర్‌ నెల పురస్కారాలు

వెన్నెలమ్మ జాతకం
కథకు: రూ.700/-
రచయిత : గంగాధర్‌ వీర్ల
పచ్చని చెట్టులా...

కవితకు : రూ .500/-
రచయిత   : పొనుగుమట్ల అశోక్‌ కుమార్‌