సాహిత్య ప్రస్థానం నవంబర్ 2019 పురస్కారాలు

మళ్ళీ మనం కలవలేక పోవచ్చు   కవితకు: రూ.500/-

రచయిత : ఏ. భైరవ స్వర్ణకుమార్‌

చంద్రన్నకథకు : రూ. 500/-

రచయిత  : డా|| పెరుక రాజు

కవితకు  డా|| ఎద్దుల సిద్ధారెడ్డి స్మారక  పురస్కారం,

కథకు  కర్లపాలెం రుక్మిణమ్మ పురస్కారం చెక్కులు  ఈ రచయితలకు అందుతాయి

పాఠకులు తాము చదివిన కవితలు, కథలు, వ్యాసాలలో నచ్చినవి కారణాలతో సూచించవచ్చు. సీనియర్‌, ప్రసిద్ధ రచయితల రచనలు కాక ఔత్సాహికులను, ఇటీవల రాస్తున్నవారిని ప్రోత్సహించడమే ఈ పురస్కారాల ఉద్దేశ్యంగా గ్రహించగలరు. తగిన రచనలు లేనప్పుడు పురస్కారాలు ప్రకటించబడవు.

- ఎడిటర్‌