సాహిత్య ప్రస్థానం అక్టోబర్‌ నెల పురస్కారాలు

సంకల్పం

  కథకు: రూ.700/-

రచయిత : పుప్పాల సూర్యకుమారి

 

ప్రకృతి... విధ్వంసం... చరిత్ర...

  వ్యాసం: రూ.500/-

రచయిత : సుంకర గోపాలయ్య

 

అసుంటసుంట

కవితకు : రూ .500/-

రచయిత  :  రతన్‌రాజు బందిలి

 

కథ, కవితకు సినీ రచయిత జనార్దన మహర్షి అందిస్తున్న పురస్కారం, వ్యాసానికి  కర్లపాలెం రుక్మిణమ్మ పురస్కారం చెక్కులు

ఈ రచయితలకు అందుతాయి

పాఠకులు తాము చదివిన కవితలు, కథలు, వ్యాసాలలో నచ్చినవి కారణాలతో సూచించవచ్చు.

సీనియర్‌, ప్రసిద్ధ రచయితల రచనలు కాక ఔత్సాహికులను, ఇటీవల రాస్తున్నవారిని

ప్రోత్సహించడమే ఈ పురస్కారాల ఉద్దేశ్యంగా గ్రహించగలరు.

- ఎడిటర్‌