సాహిత్య ప్రస్థానం నవంబర్‌ 2020 పురస్కారాలు

పురస్కారాలు

ఊడలు ఒక సాంఘిక నాటకం - పరిశీల‌న
 వ్యాసానికి : రూ.500/-
రచయిత : భుజంగరావు కంచరాన


తలారి
కవితకి : రూ. 500/-
రచయిత  : అవనిశ్రీ


వ్యాసానికి   కర్లపాలెం రుక్మిణమ్మ పురస్కారం
కవితకి డా॥ ఎద్దు సిద్ధారెడ్డి స్మారక  పురస్కారం చెక్కు  ఈ రచయితకు అందుతాయి

 

పాఠకులు తాము చదివిన కవితలు, కథలు, వ్యాసాలో నచ్చినవి కారణాల‌తో సూచించవచ్చు. సీనియర్‌, ప్రసిద్ధ రచయిత రచను కాక ఔత్సాహికును, ఇటీవ రాస్తున్నవారిని ప్రోత్సహించడమే ఈ పురస్కారా ఉద్దేశ్యంగా గ్రహించగల‌రు. తగిన రచనలు లేనప్పుడు పురస్కారాలు ప్రకటించబడవు.
- ఎడిటర్‌