సాహిత్య ప్రస్థానం ఏప్రిల్‌ 2019 పురస్కారాలు

జీబ్రాన్‌ ప్రవచనాలు - జీవిత మౌలిక భావనలు -  వ్యాసం: రూ.500/-

రచయిత : డా|| జి. వెంకటరమణ

మూలాలు - కవితకు : రూ .500/-

రచయిత  :  బాల త్రిపుర సుందర తేజ

 

కవితకు సినీ రచయిత జనార్దన మహర్షి అందిస్తున్న పురస్కారం, వ్యాసానికి  కర్లపాలెం రుక్మిణమ్మ పురస్కారం చెక్కులు

ఈ రచయితలకు అందుతాయి

 

పాఠకులు తాము చదివిన కవితలు, కథలు, వ్యాసాలలో నచ్చినవి కారణాలతో సూచించవచ్చు.

సీనియర్‌, ప్రసిద్ధ రచయితల రచనలు కాక ఔత్సాహికులను, ఇటీవల రాస్తున్నవారిని

ప్రోత్సహించడమే ఈ పురస్కారాల ఉద్దేశ్యంగా గ్రహించగలరు. తగిన రచనలు లేనప్పుడు పురస్కారాలు ప్రకటించబడవు.