సాహిత్య ప్రస్థానం జూన్‌ నెల పురస్కారాలు

కార్పొరేట్‌ అంబలి

  కథకు: రూ.700/-

రచయిత : ఎల్‌. శాంతి

ఒక మెత్తటి రహస్తంత్రీ గానం

  వ్యాసం: రూ.500/-

రచయిత : శ్రీరాం

దర్శనం

కవితకు : రూ .500/-

రచయిత  :   పల్లిపట్టు నాగరాజు