నవ్య కవితారూపం నానీ వివేచన

   విశాఖ సముద్రాన్ని తన కలంలో సిరాగా మార్చుకుని నిరంతర చైతన్య భావధారలతో పాఠకులను పలుకరించే చింతకింది శ్రీనివాసరావు ఇప్పుడీ నానీల పరిశోధన సిద్ధాంత గ్రంథంతో డాక్టర్‌ కావడం ఆశ్చర్యం! ఎందుకంటే, కాలంతో పరుగులు పెడుతూ ఎన్నో ఒత్తిళ్ళతో సతమతమయ్యే పాత్రికేయ వృత్తికారుడికి ఇంత అకడమిక్‌ డిసిప్లిన్‌ ఉండటం అభినందించదగ్గ విషయమే కదా!
- డా|| ఎస్‌. రఘు

డా|| చింతకింది శ్రీనివాసరావు
వెల: 
రూ 150
పేజీలు: 
208
ప్రతులకు: 
www.kinige.com