స్ఫూర్తిసౌరభం కవిత్వం

గుండె మాటను కళ్ళెలా వినగలవో తెలియజెప్పే ప్రయత్నం గాయత్రి తన 'స్ఫూర్తిసౌరభం' కవితల ద్వారా చేసింది. గుండె మడిలో కన్నీటిపంటను పండించేందుకు కృషిచేసింది. కదిలించే కవిత్వం ద్వారా కంటినీ-గుండెనూ ఏకకాలంలో ఏడిపించింది. మానవుల మధ్య గాఢానుబంధాలు వర్ధిల్లాలని ఈ కవితలు ఆశించాయి.
- డాక్టర్‌ కె. ఆశాజ్యోతి
 

డాక్టర్‌ డి. గాయత్రి
వెల: 
రూ 81
పేజీలు: 
102
ప్రతులకు: