తెలుగు కథా పారిజాతాలు

 రమ్యసాహితీ సమితి తరపున నూరుమంది కథకులతో ఒక కథా సంకలనం వెలువరించాలని సంకల్పిస్తే ఆ సంఖ్య 123కు చేరింది. ఇంకా అనేకమంది కథల్ని వెయ్యలేకపోయాం. ఒక పరిమితికి లోబడటం వలననూ సంస్థ మరింత ఆర్థికభారం వహించే స్థితిలో లేకపోవటం వలననూ, ఈ సంఖ్య వద్ద ఆగాం.
- ఎమ్‌.ఆర్‌.వి.సత్యనారాయణమూర్తి

ఎమ్‌.ఆర్‌.వి.సత్యనారాయణమూర్తి
వెల: 
రూ 400
పేజీలు: 
912
ప్రతులకు: 
9848663735