అరుణ కవిత్వం అవలోకనం

పది సంవత్సరాలలో ఏడు కవితాసంపుటాలు అందించిన అరుణగారు నేడు 65వ జన్మదినం జరుపుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా వారి కవిత్వాన్నంతా ఒకచోట పరిశీలించాలనే ఆలోచనకు రూపమే ఈ అవలోకనం. ఒకవిధంగా వారికిది జన్మదిన కానుక. అందుకోసం ప్రత్యేకంగా కొన్ని వ్యాసాలు రాయమని కొందరు రచయితలను, విమర్శకులను కోరడం జరిగింది. వారంతా ఎంతో సానుకూలంగా స్పందించి విలువైన వ్యాసాలను అందించారు.
- డా|| నీరజ జవ్వాజి
 

డా|| నీరజ జవ్వాజి
వెల: 
రూ 200
పేజీలు: 
207
ప్రతులకు: 
9391028496