ఈ తరం పెళ్ళి కూతురు (కథలు)

రేగులపాటిలో హాస్యం, వ్యంగ్యం కథాగమనంలో జమిలిగా కనిపిస్తాయి. ఇన్నేళ్లుగా కథలు రాస్తున్నాడు కనుక ఆ అనుభవం కథల శిల్పంలోని మెళకువలకు నాంది అయ్యింది. కథనం కూడా గొప్పగా ఉంటుంది. చాలా సంస్కారవంతమైన వాక్యాలు మనల్ని కట్టిపడేస్తాయి.
 డా|| నలిమెల భాస్కర్‌

రేగులపాటి కిషన్‌రావు
వెల: 
రూ 120
పేజీలు: 
129
ప్రతులకు: 
9640606404