కాలం తెచ్చిన మార్పు కథల సంపుటి

ఇందులోని కథల్లో కొన్ని 1978-1980 మధ్య రాసినవి. అవి ఇటీవలే పత్రికల నుండి సేకరించడం జరిగింది. 1998 ఏప్రిల్‌ మే నెలల్లో పూనా ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో నెలరోజులు శిక్షణ పొందిన తర్వాత నా కథారచనలో మార్పు గమనించవచ్చు. కథ వస్తువు ప్రజెంటేషన్‌లో శైలీశిల్పంలో, సన్నివేశ కల్పనల్లో సంఘటనల చిత్రణలో ఈ మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి.
బి.యస్‌. రాములు
 

బి.ఎస్‌. రాములు
వెల: 
రూ 120
పేజీలు: 
208
ప్రతులకు: 
8331966987