మమకారం కథల సంపుటి

వర్ణనలు, సామెతలు, సంభాషణలు, కొనసాగింపు, మలుపులు, కథనాలు మొత్తంగా ఇతివృత్తం చుట్టూ తిరుగుతూ పాఠకుల్ని చదివిస్తూ ఉంటాయి. ఒకానొక మధ్య తరగతి గృహిణి ఆలోచనలు కథల్లో ప్రతిబింబించాయి. అక్కడక్కడా కథల్లో తొంగిచూసే విస్మయం రచయిత్రి మానసిక స్థాయిని పట్టిస్తుంది. ముగింపులు ఆశయాల్ని ప్రతిఫలించాయి.
-డా|| బి.వి.యన్‌. స్వామి

రేగులపాటి విజయలక్ష్మి
వెల: 
రూ 90
పేజీలు: 
91
ప్రతులకు: 
7396036922