కవిత్వం ఓ సామాజిక సత్యం! (ఆధునిక కవిత్వంలో వస్తు, వైవిధ్య విశ్లేషణ)

 విస్తృతంగా కవిత్వం పఠించి, జీర్ణించుకుని వ్యాసాలు రాసిన రాధేయ సమకాలీన కవిత్వంపై విమర్శకు పూనుకోలేదు. సూత్రీకరణలు చేసి సిద్ధాంతమేదీ ప్రతిపాదించలేదు. కేవలం కవుల అభిప్రాయాల్ని మాత్రమే విప్పి చెప్పి ఊరుకున్నారు. తను రాస్తున్న విషయానికి అనువుగా ఉన్న కవితలు స్వీకరించారు తప్పితే, కవుల స్థాయీ భేదాలు కూడా గమనించలేదు.
డా|| దేవరాజు మహారాజు
 

డాక్టర్‌ రాధేయ
వెల: 
రూ 140
పేజీలు: 
192
ప్రతులకు: 
9985171411