గుర్రపుడెక్క నవల

స్వచ్ఛమైన నీటికొలనులాంటి చెంచుల జీవితాల్లోకి ప్రవేశించి, వాళ్ళ మూలాల్ని పెకలించి, సాంస్కృతిక విధ్వంసానికి పాల్పడిన గుర్రపుడెక్క ఎవరో ఏమిటో చర్చించిన నవల. 'నవ్య' వారపత్రికలో 'అడవిపూలు' పేరుతో ధారావాహికంగా వెలువడిన నవల.
ప్రచురణ కర్తలు

సలీం
వెల: 
రూ 120
పేజీలు: 
200
ప్రతులకు: 
ప్రముఖ పుస్తకాల షాపుల్లో