పొగ జెండా కవితా సంపుటి

అనంత్‌  మూడు దశాబ్దాల నుండి కవిత్వం రాస్తున్న రచయిత. శ్రామికవర్గ దృక్పధంతో సమ సమాజ ఆశయంతో రాస్తూ గుర్తింపు పొందిన కవి. ఈ కవితా సంపుటికి శీర్షికగా తీసుకున్న 'పొగ జెండా' కవిత కార్మికవర్గానికి చెందిన ఆధునిక మానిఫెస్టో. 'మా చెమట మా జీవితాల ఎజెండా!' అని నిబద్ధతతో చెప్తున్నాడు.
పెనుగొండ లక్ష్మీనారాయణ

పి. అనంతరావు
వెల: 
రూ 70
పేజీలు: 
96
ప్రతులకు: 
9640708826