సత్యానుశీలన సాహిత్య విశ్లేషణా వ్యాసాలు

   ఎస్వీ విమర్శలో ఒక ప్రధాన లక్షణం, విమర్శకులకు ఉండవలసిన లక్షణం రచయితల జీవిత విశేషాలను పరిచయం చేయడం. ఇది పాఠకుడికి ఆ రచయితను అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పటికీ ఆధునిక రచయితల జన్మదినాలను గురించి కూడా మనం గందరగోళపడుతున్నాం. అలాంటప్పుడు ఇంతమంది రచయితలు పుట్టిన తేదీలు, ఊళ్ళు, జీవితాలు, అనుబంధాలు, ఉద్యమ జీవితాలు వంటి వాటిని తేదీలతో సహా ఇవ్వడం ఎంతో ఉపకారం.
రాచపాళెం
 

డాక్టర్‌ ఎస్వీ. సత్యనారాయణ
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
182
ప్రతులకు: 
9848645986