దాలప్ప తీర్థం కథలు

అతి సామాన్యుల జీవితాల్లోంచి, అతి సాధారణ అంశాలనుంచి అమూల్యమైన మానవతావిలువల్ని, మానవసంబంధాల లోతుల్ని వెతికి, వెలికి తీసి, కథలుగా అల్లి, ఆద్యంతం చదివించేలా రాసే పదును ఈ పాత్రికేయ మిత్రుని కలానికి ఉంది.
జి. వల్లీశ్వర్‌

డాక్టర్‌ చింతకింది శ్రీనివాసరావు
వెల: 
రూ 110
పేజీలు: 
106
ప్రతులకు: 
9912347991