పునరుజ్జీవన కాలంలో పుట్టాల్సిన కవి వేమన.

గేయానంద్‌
రాయలసీమ 
అభివ ద్ధి వేదిక 
అధ్యక్షులు
వేమన రాయలసీమ కవి. ఒక పునరుజ్జీవన కాలంలో పుట్టాల్సిన కవి వేమన. మధ్య యుగాలలో, ఒక అంధకార యుగంలో వేమన పుట్టాడు. ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. యూరప్‌లో పారిశ్రామిక విప్లవం తర్వాత పునరుజ్జీవన ఉద్యమాలు వచ్చాయి. సైన్స్‌ పెద్దయెత్తున సమాజంలోకి వచ్చిన తర్వాత వచ్చాయి. కానీ అటువంటి పునరుజ్జీవన ఉద్యమాలు ఏవీ లేకుండానే వేమన లాంటి వ్యక్తి ఆవిర్భవించడానికి  తెలుగు సమాజంలో ఉన్న శక్తి సామర్థ్యాలకు సంకేతం. ఈ రోజు సమాజంలో పరిస్థితులు చూస్తే ఏది తినాలి అనేది వ్యక్తుల స్వేచ్ఛకు వదిలేయడం లేదు. ఒక నియంత్రణ పెట్టాలి అని చూస్తున్నారు. ఏం చదవాలి అనేదానిమీద నియంత్రణ పెట్టాలి అని చూస్తున్నారు.  ప్రజల ఆలోచనల మీద ఒక నియంత్రణ పెట్టాలి లేదా నియంత్రించాలి అనే కాలంలో ఈ రోజు మనం రోజంతా వేమన గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. 

ప్రజల సంస్కృతి మీద ఒక నియంత్రణ,  ఈ రోజు సమాజంలో ఉన్న పరిస్థితుల్లో వేమన చెప్పిన విషయాలకు చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది. వేమన పద్యాలను ప్రజలకు అందుబాటులోకి తెచ్చిన వ్యక్తి బ్రౌన్‌. వేమన ఎక్కడివాడు అనేది కూడా చర్చ చేశారు. చిట్టచివరకు రాయలసీమ కవిగా తేల్చారు. ఇవాళ్టికి కూడా ఇంకా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. వీటిని విశ్వవిద్యాలయాలు, పరిశోధకులు తేల్చాలి. వేమన గురించి మాట్లాడేటప్పుడు తప్పకుండా సి.పి. బ్రౌన్‌ గురించి కూడా మాట్లాడాలి. ఈస్టిండియా కంపెనీ ఉద్యోగిగా వచ్చి తన సమయం చాలా వరకు వేమన పద్యాల సేకరణకు, వెలికితీయడానికి  వెచ్చించాడు. చివరకు తనకొచ్చే జీతంలోంచి తన దగ్గర వేమన పద్యాల సేకరణకు, పరిష్కారానికి పనిచేస్తున్న వారికి జీతాలు చెల్లించాడు. కొందరి దగ్గర నుంచి పద్యాలు కొన్నాడు. అటువంటి స్ఫూర్తితోనే నేడు వేమన మీద పరిశోధనలు జరగాలని కోరుకుంటున్నాను. రాయలసీమ మహాకవి వేమనపై ఇంత పెద్దయెత్తున సదస్సు ఏర్పాటుచేసిన సాహితీస్రవంతికి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను.