కులం పునాదులు సామాజిక శాస్త్రం

ఇప్పుడు వ్రాస్తున్న గ్రంథాలన్నింటికి ఈ పుస్తకంలోని ప్రణాళికే భూమిక. యింత కాలానికి 4వ ముద్రణ తేగలిగినందుకు సంతోషిస్తున్నాను. అనేక పుస్తకాల ప్రచురణ వల్ల ఈ పుస్తక పునర్ముద్రణ ఆలస్యమైంది. సమాజ పరిణామానికి ఈ గ్రంథం కీలకమైన మార్పు నందిస్తుందని ఆశిస్తున్నాను. 
కత్తి పద్మారావు
 
డా. కత్తి పద్మారావు
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
156
ప్రతులకు: 
9849741695