వలసపోయిన జీవితం కవిత్వం

జి.సుబ్బారావుకి కవిత్వం ఎప్పుడూ అంతరంగ వ్యవహారమే. స్పందన అనేది కవి లోపల బయలుదేరి పాఠకుని మనసులోని స్పందనగా మారిపోవాలి. అప్పుడే కొత్త కవిత పుడుతుంది. 'కొత్త కవిత' అనే శీర్షికతో ఉన్న కవితలో ఈ అంశం మనం గమనించగలం. 
డా. అద్దేపల్లి రామమోహనరావు
జి. సుబ్బారావు
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
94
ప్రతులకు: 
9866179890