సదాశివ సదాశివ స్మృతిసుధ

ఈ అభిరుచి వల్ల మాత్రమే కాక, తన ప్రవర్తన వల్ల కూడా ఒక ఉదాహరణగా నిలబడ్డ మనిషి సామల సదాశివ అని ఈ స్మృతిసుధ మనకి మరొకమారు గుర్తుచేస్తున్నది. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే, ఇందులోనే ఒక రచయిత గుర్తు చేసుకున్నట్లుగా దేశికోత్తముడు సదాశివ. 
వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు
 
తుమ్మూరి రామమోహన్‌ రావు
వెల: 
రూ 200
పేజీలు: 
281
ప్రతులకు: 
9701522234