భూదేవి నవల

పల్లెలో పుట్టి పెరిగిన నాకు ఈ నవల చదువుతుంటే ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది. ఏ పాత్రకు, ఆ పాత్ర ఏ లోపం లేకుండా కథను ఎంతో సహజంగా నడిపించారు. చేయి తిరిగిన రచయిత తప్ప ఇంత నేర్పరితనంతో పాత్రలను పోషించలేరు. అటువంటి రచనా చమత్కారం, నేర్పరితనం సింహప్రసాద్‌ గారికి దక్కింది. 
డా. వాసా ప్రభావతి
సింహప్రసాద్‌
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
173
ప్రతులకు: 
040-27177719