బ్రతుకు ఎజెండా

- కాట్రాజు లావణ్యసైదీశ్వర్‌

          9848763293

   యుద్ధ్దం ఆపేందుకు ఇప్పుడు

ఎవరూ సిద్దంగా లేరు

ఇన్నాళ్ళుగా ఉప్పుకయ్యల్లో చిక్కుకుపోయిన చెకుముకి చూపుల నుండి ఇప్పుడిప్పుడే నిప్పురవ్వలు రాజుకుంటున్నాయి..

చిరిగిన విస్తర్లలోంచి  ఏరుకున్న

ఆ మెతుకులే వడిసెల రాళ్ళై వడిగా గురిచూసుకుంటున్నాయి..

గుక్కెడు దాహం కోసం మోచేతుల కిందే

ఉడిగిన వెన్నులకు ఎండిన డొక్కల్లోని పేగులిప్పుడు పేనుకుంటున్నాయి..

 

 

ఇప్పుడిక యుద్ధం ఆపడం అసాధ్యం..

 

ఇంతకాలం కమిలిన గాయాలతో కడుపునింపుకుంటూ

నీడలను నిదురపుచ్చి,

చీకటి రాస్తాల్లో ఒకే ఒక్క వెలుగు రేఖ కోసం సరిహద్దుల వెంబడి కావలి కాస్తూనేవున్నాం..

ఇప్పుడిప్పుడే మూగబోయిన గొంతుల నుండి

బెదరని బందూకుల తూటాలు పేలుతున్నాయి..

లొంగని ఆగ్రహం చూపుడువేలై

దారి చూపెడుతుంది..

బేరసారాలిప్పుడు కాలం చెల్లిన పోకడలు..

ఏరులై పారేందుకే సిద్దపడ్డ నెత్తుటిముద్దలతో

ఇప్పుడిక్కడ యుద్దం అనివార్యం..

ఈ ఎజెండా మార్చడం ఇక అసాధ్యం...