ముసిరిన చీకటి

కవిత

- గరికిపాటి మాష్టారు - 8897672733

డబడుతున్న నా అడుగులు తప్పతాగీ కాదు

గుండెపోటుతోనూ కాదు

హృదయంలో మొలకెత్తి మెదడులోకి

విస్తరిస్తున్న మహోద్వేగ భూకంపం

అదే దేశవ్యాప్తంగా ముసిరిన అవినీతి చీకటిని చూసి

అనునిత్యం అగ్నిగుండం ఒకటి వెలుగుతూంటే

కురవని మేఘాల్ని సృష్టిస్తుంది

అగ్ని మాత్రం ఆరదు

ఆగర్భ శత్రుత్వం ఆగదు

ఇదివరకు దీపం ఆర్పి ప్రమాణం చేసేవారు

ఇప్పుడు ప్రమాణంచేసి మరీ దీపాలార్పుతున్నారు

పగటి వేష పర్యటనలకు రాలిపడిన ప్రజాభిమానమెంత?

గౌరవ, శాంతి, సద్భావన, ఓదార్పు, సస్యశ్యామల, రథయాత్రల్లో

పోగైన సానుభూతి ఎంత?

సమయమంతా సమీకరణలతోనే సరి

అంకానికో ఏడాది అయిదంకాల నాటకాన్ని ఎలా రక్తి కట్టించాలన్నదే అసలు సమస్య

ఎటొచ్చీ నిర్మాణ సూత్రాల గురించి ఎవరూ ఘోషించుకోరు

ఎలాగైతేనే వేదిక నెక్కడం వేషం కట్టడమే ఏకైక లక్ష్యం

పునాదుల్ని లోతుగానే తవ్వుకుంటాం

పిల్లర్లను పటిష్టంగానే నిర్మించుకుంటాం

పూర్తి అయిన నిర్మాణాలు ఆకాశానికి నిచ్చెనల్ని వేస్తాయ్‌

కంప్యూటర్లు రెక్కలు కట్టుకొని డాలర్ల ముంగిట వాల్తాయ్‌

ఇక్కడ కమ్మిన మేఘం విదేశాల్లో వర్షిస్తూంది

జన్మభూమి మాత్రం ఎడారి నోటిలో ఆవలిస్తుంది