పల్లె పొదుగుల నుంచి

-  పి. శ్రీనివాస్‌ గౌడ్‌
9949429449

పట్నం పొలిమేరలు బలిసి
నగరం మహానగరమని మీసం తిప్పుతుంటే
పల్లెలు బక్కచిక్కి బోసిపోతున్నాయి.
పెట్టుబడులు..చదువులు..నాగరికత తళుకుబెళుకులు..
నగర నాపసాని మత్తులో పడి
పల్లె కదిలి వేయి ఆశల కళ్లతో ఎగిరెళ్తే
పల్లెవేర్లని తెంపుకోలేని పెద్దతలలు
ఇళ్లల్లో దీపాల్లా అక్కడే మిణుకుమంటున్నాయి.
పల్లె పొదుగును పీల్చి
బహుళ అంతస్తులుగా
ఎగిరే వంతెనలుగా ఎగిరెగిరి పడుతోంది నగరం-
పుడమి పచ్చదనాన్ని ముక్కలు ముక్కలు చేసి
పచ్చనోట్లు కింద
పొగగొట్టాలు మొలిపిస్తుందీ నగరం-
ఎంత ఆకాశంలో తల ఎగరేసి రోదసి చుట్టి వచ్చినా
ఆపద వేళ అవసరార్థం
'అమ్మా' అంటూ నగరం
పల్లెతల్లి ముంగిలిలో చేతులు ముకుళించాల్సిందే..
ఖాళీ అవుతున్న పల్లెలు తమ కడుపులోంచి
ఇంత కబళం నోటికి అందియ్యకపోతే
కరెన్సీనోట్లు తిని నగరం కళ్లు తేలేయాల్సిందే -
కాలే కడుపుతో పల్లెకాళ్లకు ప్రణమిల్లాల్సిందే -