చరిత్ర పొరలు

నిఖిలేశ్వర్‌

9177881201

తరతరాల చరిత్రపై

అల్లుకున్న ధూళి,

ఒక్కొక్క పొర విడిపోగానే

పౌరాణిక గాథల-

కట్టు కథల్లో

ఆనవాళ్ళు వెతుకుతున్న

అత్యాధునిక వారసులకు

వర్తమానమొక చిక్కుముడి!

ప్రవహించే కాల చరిత్రలో

ఎదురీదే సాహసం

ప్రమాదాల అంచులపై

కొనసాగే జీవన యానం,

ముందుకు సాగితేనే గమ్యం-

అర్ధాంతరంగా ఆగినా

అలసి వోడి వెనక్కి వచ్చినా

జీవితం ఏనాడూ క్షమించదు

రాజీపడినచోటే

నిరంతరం వెంటాడే

అపరాధ భావన...!!