ఆత్మస్తుతి - ఒక శోధన !

నిఖిలేశ్వర్‌
91778 81201

మానవ మేధస్సు
ఒక మహా సంక్రమణం
శతాధిక యుద్ధాల ఖండాంతరాల
బలాబలాలను
అదుపు చేసిన తేజస్సు
ధరిత్రి రొమ్ములో
సజీవంగా వున్న క్రీమిచేతిలో

ఇపుడు బూదిగా ఎముకల పోగుగా
చివరికి శిలాజాలుగా మిణిలేచోట
పురాస్మ ృతిగా
తవ్వుకుంటూ తవ్వుకుంటూ..
భూగోళపు అంచుల దాకా
మరేమో అక్కడ పొంగిపొర్లని
మహాసముద్రాల మంచు మౌనం
ఇక అంతరిక్ష హద్దులు మీరని
గ్రహాల గతిని గణిస్తూ
సర్వత్రా దాగిన వైరస్‌ను విసర్జించీ యోచన!
అణ్వాయుధాల గొడుగుల కింద
శాంతి సందేశాలు వెదజల్లే
దేశాధిపతుల ఆత్మవంచన
పరస్పర ఆక్రమణల భయాల మధ్య
స్వజాతీయతల పురావైభవాల
నిరంతర సంకీర్తనల ఆత్మస్తుతి!