ఒక వీరుడి స్ఫూర్తి పథం

శాంతిమిత్ర
వీరుడు విగ్రహాలకే పరిమితం కాడు
వర్తమానపు వక్రగతిపై ప్రశ్నల పరంపరగా ప్రవహిస్తాడు
నీటి మూటల మాటల నాటకాలపై విల్లంబులు సంధిస్తాడు
అన్యాయాన్ని అన్యాయమని ప్రకటిస్తాడు
అట్టడుగు జనాల వైపు విస్పష్టంగా నిలబడతాడు!

భారీ పూల దండల్లో ముంచెత్తి
ఆశయాన్ని అంతర్థానం చేసేయకండి మహా ప్రభూ..
భూరి విరాళాల భజా భజంత్రీలతో
ప్రశ్నల గొంతును నొక్కేయకండి ..
పల్లవించే చైతన్యాన్ని చెరశాలలో బందీని చేసి
స్వేచ్ఛ గురించి మాట్లాడకండి ..
గిరిజనుల గుండెల్లో గునపాలు దించుతూ
కొండలను పిండి చేసే కుతంత్రాలు పన్నుతూ
ఉత్తుత్తి నివాళ్లతో ఉవ్వెత్తున ఎగసి పడకండి !

అల్లూరి సీతారామరాజు
ఆ పేరే ఒక ప్రభంజనం
మన్యాన్ని ఉరకలెత్తించిన మహౌధత చైతన్యం..
హక్కులను హరించే ముష్కరుల మీద
దండెత్తి జడిపించిన మిరప టపా శరాఘాతం
కసాయితనం అంటని కాషాయపు నిర్మలత్వం
అది విప్లవాగ్నులు చిమ్మిన వీరోచిత త్యాగాల వారసత్వం!

మీది కాని ఈ త్యాగాల ఒరవడిని ఓట్ల రధంగా మార్చేయకండి
ఉద్వేగాల ఊకదంపుడుతో నోట్ల పథం వైపు మళ్ళించకండి
వీరులు విగ్రహాల్లో విలాసంగా నిద్రపోరు..
నిద్రాణమై ఉన్న చైతన్యాన్ని మేల్కొలిపి మహా యుద్ధంగా మారుస్తారు..
ఏమార్చే సకల దుష్ట కుతంత్ర పన్నాగాలను నేల కూల్చి
ఈ ప్రపంచాన్ని ఒక సకల జన సమతావనంగా తీర్చి దిద్దుతారు..
కొల్లలు కొల్లలుగా తిష్ట వేసిన
అసమాన అన్యాయపు గుట్టలను
సమ సమానంగా సముజ్వల మైదానంగా మార్చే
మహా ప్రస్థానానికి నాంది పలుకుతారు.. !

వీరులు నిలువెత్తు విగ్రహాల్లో
ఊరకనే శిలా సాదశ్యంగా నిలబడిపోరు..
మార్పు కోసం సకల జన సౌభాగ్య శ్రేయోభిలాషులై ప్రవహిస్తారు
మెట్ట పల్లాలను ఏకం చేసే మహత్తర పోరాటాన్ని నడిపి వెళతారు..
నంగి నంగి మాటలతో వంగి వంగి దండాలతో
మీ దండల దండగ పన్నాగం ఇక చాలించండి..
వీరులు ఎప్పుడూ మీకు ఎడంగానే నిలబడతారు
మీరు మీ మీ నిజ స్థానాల్లో నిలబడండి చాలు..
మీ అన్యాయపు అమ్మకాల జాతరపై
మేం సంధించే అంబుల అగ్నివర్షాన్ని చవి చూడండి చాలు!