రాజమండ్రి పద్యం

మెట్టా నాగేశ్వరరావు
99510 85760

రాజమండ్రిలో పాదం మోపగానే
కోటిపల్లిలో
కందుకూరి బొమ్మను చూశాను
జీవితాన్ని
సంస్కరించుకోగలనని నమ్మాను

బొమ్మూరు మెట్ట నాకు పునర్జన్మ
సాహిత్యం వంటబట్టిందక్కడే
కొత్తగబ్బిలంతో
దోస్తీ కుదిరిందక్కడే
వర్తమాన సమాజంలో
అసమానతలు తెలిసిందక్కడే
నల్లద్రాక్ష పందిరి నీడలో
ప్రాసలమూట గట్టుకుందీ అక్కడే!

నేదునూరి గంగాధరం
యింటికి వెళ్లాను
సన్నిధానం వారి సన్నిధికి మరలమన్నారు
జనపదాలను
పెదాలకు సింగారించుకున్నాను

చిత్రాంగి మేడలో రాజరాజు లేడు
సారంగధర కొండ మీద మాత్రం
చెప్పుడు మాటలు విని
కోల్పోయిన వాత్సల్యం కనబడ్డది

దానవాయిపేటలో
సైకిలేసుకుని వెతికాను
మైదానం గానీ
సౌరీస్‌ స్వేచ్ఛగానీ తారసపడతాయనీ
అంతకు మించిన
ఆధునికతను కనుగొన్నాను

కోటిలింగాలరేవు సమీపంలో
కవికోకిల అడుగు జాడల్ని అన్వేషించాను
ఫిరదౌసి పద్యాలను పాడుతుంటే
గోదారి అలల గలగలలు
సంగీతాన్ని సమకూర్చాయి!

పడాల గారి వెంటపడ్డాను
అల్లూరి విల్లంబును
పుస్తకంగా మార్చిచ్చారు
కొంత పౌరుషం పెరిగిందీ
అప్పటినుంచే...!

ఒక స్వామి యశోధరను
నా చేతిలో పెట్టాడు
తథాగతుడు ఫెమినిస్టు అయితే బాగుణ్ణనిపించింది

గౌతమీ గ్రంథాలయంలో
ప్రాచీన కవులందరితో స్నేహం చేశాను
అల్లసాని పెద్దనతో
ప్రబంధమంత బంధమైంది!

గోకవరం బస్టాండు కొత్త రైల్వేస్టేషన్‌
మోరంపూడి జంక్షన్‌ దేవీచౌక్‌ జాంపేట
రాజమండ్రిలో ఏ పేటకెళ్లినా
కవుల వాసనను పసిగట్టేవాణ్ణి
అమృతాన్ని కొన్ని ధారలు జుర్రేవాణ్ణి!

రాజమండ్రి మణికంఠ
సాహిత్యపు ఖజానా
పేదజేబుల్లోంచి రాలిన చిల్లర
కొన్ని అధ్యయనాలైంది!

రాజమండ్రి వెళ్తుంటే
పరదేశం నుంచీ
చాలాయేళ్ల తరువాత
తల్లి దగ్గరకొస్తున్నంత సంబురం
జ్ఞాపకాలు గోదారి చేపలై ఈదుతాయి లోలో!

ఆనం కళాకేంద్రం, సాహిత్యపీఠం సభలు
బుర్రలోని బూజులెన్నో దులిపాయి

రాజమండ్రి నాకు తండ్రి లెక్క
చాలా చాలా దూరం
ఫలవంతంగా పయనింపజేసింది!
రాజమండ్రి నాలో రాజసాన్ని చెక్కింది
కవిత్వాన్ని ప్రసాదించింది!
నన్నెవరైనా కవీ! అనగానే
రాజమండ్రికి నమస్కరిస్తాను!