కాస్త చోటు మిగిల్చిపోదాం!

కంచరాన భుజంగరావు
94415 89602
ఒళ్ళంతా వజ్రపుతునకలున్న
నేల కోసమే కదా
పంటమడి పడమటి పొలిమేరల్లో
ఆశ ఆవురావురుమని
కార్లెక్కి వెదికేది!?
అడుగుపెట్టిన చోట గడ్డిపరకలైనా
కాసుల వర్షం కురిపించే
గనులవ్వాలనే కదా
ఒక్కో రేణువు శోధించి
నీలబయలు తీరాల్లో సైతం
పచ్చబయళ్లను జల్లెడ పట్టేది!

గుండుకొట్టుకుపోయిన
గుట్టలు మెట్టలు
రక్తపు కమురుతో తడిసి
గుండెలు పేలిన కొండలు
మొలగుడ్డ తొలగిన సిగ్గుతో
మొక్కలు మొలవని నేలలు
ఇప్పటికి ఇవే కదా మిగిలాయి!
మరి, రేపటి రోజున
మన బిడ్డను అవ్వని పిలిచే తరానికి
ఏ బూడిద రాశులు కానుకిద్దాం?

పల్లపుజాడ మరిచిపోయి
పాదాలకిందే శిరసు పాతుకున్న
గడ్డలు వాగులు
అడవి బుగ్గైన చెట్ల శ్మశానాలు
ఆకాశాన్ని కప్పేసిన ధూళి పొగ నీడలు
ఇప్పటికి ఇవే కదా మిగిలాయి!
మన కొడుకుని తాతని పిలిచేవాడి
కాలానికి ఏం మిగుల్చుదాం?

ఓపెన్‌ కాస్ట్‌ మైనింగ్‌ మహిమలతో
యంత్రాలు తవ్విపోసిన
మానవ నిర్మిత పర్వతశ్రేణులు
ఆవరణ మొత్తాన్ని టన్నుల్లో
తవ్వుకునే పన్నాగాల తపనలు
పైసలు రాల్చాయో? లేదో?
ప్రకృతి నిండా పరుచుకున్న
ప్రాణహరితం రెప్పల చాటున
నేల నాలుగు దిక్కుల్లో ధ్వనించే
మృతమృత్తిక ఆర్తనాదాలు తప్ప
ఇంకా ఏం మిగిలిందని!

ఏ తృప్తిపడని ఆత్రమో
దీర్ఘంగా శ్వాసిస్తున్న చోట
పేగుతెగే పెనుగులాటలకు
స్వస్తి పలికే రోజులెపుడో?
వర్తమానపు అత్యాశలకు కరిగిపోని
భావిజీవుల ఊపిరిహక్కు హరించని
జీవావరణపు వర్ణ సంచయం చెరిగిపోని
కొత్త పొద్దుల విరామ సంబరం
ఎప్పుడొస్తుందో?

పాయలు పాయలుగా నాగలిసాలుల్లో
పారే చెమట సెలయేళ్ళు
కుప్పలు కుప్పలుగా మన్నుకన్నుల్లో
కురిసే మమకారపు మబ్బులు
కొమ్మలుగా రెమ్మలుగా
పువ్వులుగా కాయలుగా
మట్టిగర్భంలోంచి పచ్చపొద్దులై
ఒళ్ళు విరుచుకునే వేళ కోసం
పల్చని పదాలతో పాటకడదాం!
క్యాన్సర్లా విస్తరించే వండర్‌ వెంచర్ల
డెడెండ్‌ వద్ద సైన్‌ బోర్డ్‌ ఎర్రచివుళ్లకి
డేంజర్బెల్‌ రేడియం కూతలు
అమర్చి పెడదాం!

నేలసాంతం కరిగి కన్నీరై
నోటు జుబ్బాలో నాజూకుగా
ఒళ్ళు దూర్చుకుని ఒదిగిపోకుండా
మాన్యాల దర్పం దస్తావేజుల ముందు
చేతులు కట్టి చిన్నబోకుండా
ఒట్టిపోయిన పాడిగేదె పొదుగై
పట్టిపొలం బట్టి పొలమారి పొగిలిపోకుండా
మట్టి బుగ్గల్ని పిండగానే
బంగారంలా మురిసే పసిమి ఛాయ
మట్టికొట్టుకుపోకుండా
మన పచ్చరంగు స్వప్నాలను
వడ్లు కురిపించే కొన్ని అక్షరాల్లోకి
తర్జుమా చేసి నాటుకుందాం!
నేల నుదిటి యుద్ధ విధ్వంస గాయాలకు
మన చెమటతడి మందుని రాసుకుందాం!
కొత్త అంకురాలకు అనువైన చోటు
ఇక్కడ కాస్త మిగిల్చి పోదాం!!