చీలిన పొద్దు

కంచరాన భుజంగరావు
94415 89602

ఎప్పటికప్పుడు
తలవొంపుల దృశ్యాల్లో
తలమునకలౌతూనే ఉన్నాం
కళ్ళకింది నెత్తుటి మరకల్ని
తుడుచుకోక ముందే
బొమ్మాబొరుసు వాదనలొచ్చి
చూపుల్ని చుట్టేస్తున్నారు
సోషల్‌ మీడియా వ్యూయర్ల లెక్కకు
ఒక సంఖ్యగా నమోదవగానే
నిజమేమిటో తేలని మీమాంసలో
మునిగిపోతున్నాం!

పగలూ రేయీ
పొద్దు రెండుగా చీలుతున్నట్టు
సత్యం ప్రతినిత్యం
రెండు నిజాలుగా దృశ్యమానమౌతుంది
నిజరూప నిజానికి నెత్తురూ కన్నీళ్ళు సాక్షి
నిజమని నమ్మబలికే నకిలీ వాదానికి
వంచక మూకల రహస్య గొంతుకలు సాక్షి
ఎటూ తేల్చుకోలేని పాఠకుడి మనసుకు
ఏ అలలూ పోటెత్తని నిర్లిప్త సముద్రం
ప్రతిబింబం

ఇంటినుండి బయల్దేరి
తిరిగి ఇంటికి చేరేలోపు
ఎప్పుడెక్కడ ఏమి పోగొట్టుకుంటుందో
తెలియక బిక్కుబిక్కుమనే
ఆమెను కదా అడగాలి సత్యమేమిటో ...

దారి పాదాలను నరికేసి
నవ్వమని నడకల్ని బుజ్జగించే
వికృత పోకడల సారం తెలిసిన
నిత్య బాటసారుల్ని కదా
తేల్చమనాలి యథార్థమేమిటో ...

నేల నెత్తుటి రుచి మరిచిపోకుండా
నాలుక చాటున కత్తులు తిప్పే
విద్వేషం ఎవరిదో ఎందుకోసమో
గాయపడిన పావురాళ్ళని కదా
చెప్పమనాలి వాస్తవమేమిటో ..

మీరేంటబ్బా! తెల్లారితే ఒకటే భజన
మీ తప్పెట్లు తాళాలు
సత్యాన్ని ఎలుగెత్తి చాటే
గుండె మంటల ముందు నిలబడతాయా?

మీ అగ్గి అనుకుంటే మీ ఒళ్ళో పోసుకోండి
మాకేం అభ్యంతరం?
దేశాన్నది బుగ్గి చేస్తున్నా
మహా అగ్గి.. దయగల అగ్గి..
దేవదూత లాంటి అగ్గి.. అంటారేం?

మీరెంత పాకంపట్టి వండి వార్చినా
కల్పిత కథనాల కుళ్ళు కూడళ్ళ మీదుగా
రేపటికి భళ్ళున తెల్లారేది సత్యమే!
అబద్ధాన్ని నెత్తిన మోసేవారు అక్షరాలా నేరస్థులే!