ప్రస్థానం చందాదారులుగా చేరండి

 

సంవత్సర చందా (వ్యక్తులకు)  రు. 240
సంవత్సర చందా (సంస్థలకు)  రు. 300
అయిదేళ్లకు  రు. 1000
పదేళ్లకు  రు. 2000
విడి ప్రతి  రు. 20

సాహిత్య ప్రస్థానం చిరునామా
రచనలు, మనీ ఆర్డర్లు, చెక్కులు, డిడిలు
ఈ దిగువ చిరునామాకు పంపగలరు

సాహిత్య ప్రస్థానం
27-30-4, ఎం.బి. విజ్ఞానకేంద్రం, 3వ అంతస్తు
ఆకులవారి వీధి, గవర్నరుపేట, విజయవాడ - 520002
ఫోన్‌: 0866-2577248, సెల్‌: 9490099059
ఇ-మెయిల్‌ : [email protected]
www.prasthanam.com

Pls write account name as PRASTHANAM on cheques and DD's.
   

Bank DetailsFor Online payments

 A/c Name: PRASTHANAM, SBI, Governorpet, Vijayawada
A/c No. 52001500585, IFSC: SBIN0020343
 After paid through online Pls send your address as sms or what's up to 9490099059

గమనిక :
ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్‌ బ్రాంచీలన్నిటిలోనూ సాహిత్య ప్రస్థానం లభిస్తుంది. ప్రజాశక్తి దినపత్రిక ఏజంట్లకు చెప్పి వారి ద్వారా కూడా తెప్పించుకోవచ్చు.