సీమ సాహితి స్వరం శ్రీ సాధన పత్రిక

హరినాథరెడ్డి గ్రంధం ఒక బాధ్యతను, ఒక కర్తవ్యాన్ని నేటి పరిశోధ కుల ముందుంచుతున్నది. రాయలసీమ నుంచి వచ్చిన ప్రతికలనన్నిటినీ సంపాదించి, వాటిలో వచ్చిన సాహిత్యాన్ని అధ్యయనం చేసి సాహితీ సాంస్కృతిక రంగంలో రాయలసీమ ముందు వెనుకడుగులను నిర్ణయించడమే ఆ కర్తవ్యం, ఆ బాధ్యత.- ఆచార్య రాచపాళెం చంథ్రేఖర్‌ రెడ్డి

- డా|| అప్పిరెడ్డి హరినాథ్‌ రెడ్డి
వెల: 
రూ 200
పేజీలు: 
264
ప్రతులకు: 
9963917187